Aan de slag met de integratie van ruimte en waterveiligheid

E-waternieuws bericht: Aan de slag met de integratie van ruimte en waterveiligheid

Neem contact op met ons

In een waterrijk land als Nederland, ligt er een opgave om de burger te beschermen tegen natte voeten. Een overstroming is niet gewenst, maar kan niet worden uitgesloten. Stem ruimtelijke ordening beter af op de wateragenda en bereik meer veiligheid en minder wateroverlast. Hoe je dit doet? Leer het tijdens onze eendaagse cursus Aan de slag met de integratie van ruimte en waterveiligheid!

In de cursus reiken wij je de ‘tools' aan om tot een goede afstemming te komen. Je verkent in een bepaald gebied de opgaven en oplossingsrichtingen, je ambities en doelen om vervolgens met een wegingsmethode tot een integraal voorstel te komen.

Na afloop van de cursus kun je op basis van criteria zoals risico's, kosten, waardering en ruimtelijke kwaliteit verschillende oplossingsrichtingen opstellen en wegen.

Wateropleidingen ontwikkelde de cursus in samenwerking met Rijkswaterstaat, Stowa, Deltares en HKV.  Interesse? Meld je via onze website aan voor de uitvoering van 8 december 2015. Nog vragen? Neem dan contact op met Hanna Langerak (030) 60 69 424.

Nieuw cursus Meerlaagsveiligheid1