Stowa Bijeenkomst bijeenkomst 'Bagger verbindt' op 3 november

E-waternieuws bericht: Stowa Bijeenkomst bijeenkomst 'Bagger verbindt' op 3 november

Neem contact op met ons

Op 3 juni jl. organiseerde de Community of Practice Beheer en Onderhoud een bijeenkomst over maaien in Diepenveen. Graag nodigt Stowa je uit voor de vervolg bijeenkomst ‘Bagger verbindt' op dinsdag 3 november in Loosbroek.

Baggeren

Baggeren is een belangrijk onderdeel van het reguliere onderhoud van waterlopen. Het heeft invloed op de functies van het watersysteem (de af- en doorvoer en waterkwaliteit/ecologie) en daarmee ook op de onderhoudskosten. Om goede keuzes te maken in de wijze waarop baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd, is expertise nodig van ecologen, hydrologen en onderhoudsmedewerkers.

Tijdens de bijeenkomst van Baggernet en HHNK over kwaliteitsbaggeren, eind mei 2015, werd in dit licht al gepleit voor een nauwere samenwerking tussen ecologen, beleidsmakers, beheerders, inkopers en baggeraars. Ook de CoP Beheer en Onderhoud van STOWA streeft hiernaar.

Programma
In deze tweede bijeenkomst van de CoP Beheer en Onderhoud vertellen enkele waterschappen over succesvolle samenwerking tussen de verschillende disciplines. 's Middags is er een buitendemonstratie van enkele (innovatieve) baggermachines. Het conceptprogramma wordt in de loop van volgende week op de STOWA website geplaatst. Eén week van te voren ontvangt u de bevestiging met het definitieve programma.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kan je de STOWA website raadplegen. Aanmelden kan t/m 26 oktober.