AquaVET bijeenkomst in Nieuwegein

E-waternieuws bericht: AquaVET bijeenkomst in Nieuwegein

Neem contact op met ons

Sinds 2014 neemt Wateropleidingen deel aan een EU project (Erasmus+) met vier partners uit drie andere landen, het AquaVET project. Afgelopen week ontving de internationale tak van Wateropleidingen, de World Water Academy (WWA), de partners van het AquaVET project in Nieuwegein. De partners uit het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Spanje kwamen op dinsdag aan voor een start diner. Vervolgens vergaderden zij op woensdag en donderdagochtend in het prachtige nieuwe Waterhuis en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd voor een toeristische onderbreking, een gezamenlijke boottocht door de schitterende Utrechtse grachten.

Tijdens het bezoek stond het project centraal. Het AquaVET project heeft als doel om de Europese werknemers in de water industrie (doelgroep zijn loodgieters en installateurs) te trainen in water efficiënte technologieën met de bijbehorende vaardigheden.
Na de analyse van de Training Needs en het opstellen van de leerdoelen in een eerdere fase, is ook de ontwikkeling van het materiaal aan bod gekomen. Voor de ontwikkeling van het materiaal is WWA, de leidende partij. Afgelopen half jaar heeft WWA een methode opgesteld en een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbaar materiaal. Alle Europese partners hebben materiaal aangedragen en dit is per leerdoel geordend. Gezamenlijk is het resultaat besproken en afgesproken welk materiaal verder wordt ontwikkeld.

De Spaanse partner CONAIF start nu met het maken van het handboek op basis van het verzamelde materiaal. WWA zet stappen om het cursusmateriaal verder te ontwikkelen voor het Training-of-Trainers programma en de toetsing.

Interesse in eerdere berichten met achtergrondinformatie over dit project? Lees dan het persbericht op onze website. Voor meer actuele informatie, bezoek de website van het project: www.aquavet.eu of neem contact op met Johan Oost (030) 60 69 417.

Aquavet bijeenkomst Nieuwegein oktober 2015