Cursisten bepalen zelf inhoud cursus

E-waternieuws bericht: Cursisten bepalen zelf inhoud cursus

Neem contact op met ons

Martin Bank en Roland Schut van waterschap Vallei en Veluwe wilden een cursus over het ‘Juist Toepassen van het Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen (BLBI, vaste objecten)'. "Géén cursus met een docent die alleen vertelt wat wij zelf ook weten, we willen in gesprek met een deskundige die door de praktijk is gevormd". Het gebeurt niet vaak dat ik deze vraag krijg. Een mooie uitdaging om praktijkgericht maatwerk te leveren.

De volgende vragen komen bij mij op: wat weten de cursisten al? Willen zij hun kennis actief delen met collega's? Komen zij naar een cursus waarvan niet precies vooraf vast staat wat er geleerd kan worden? Op welke manieren houden de medewerkers nu hun kennis op peil? Wat is een goede groepsgrootte? Willen zij hun kennis getoetst hebben? Wat willen ze precies leren? Wat is een goede aanpak?

We startten met een dagdeel om te inventariseren wat iedereen al weet. Eerst stelden we de cursisten een aantal vragen over het Besluit. De deskundige docent, Henk Adema (Wetterskip Fryslân), kreeg daardoor goed zicht op het kennisniveau en de leerwensen van de deelnemers. Een aantal cursisten gaf aan ‘met alle plezier een casus uit de praktijk voor te willen bereiden en of een inhoudelijk deel van het Besluit toe te willen lichten'. Prachtig om zoveel medewerking te krijgen! Aan het einde van dit eerste dagdeel gaven de cursisten al aan dat ze heel veel  leerden. Bijna iedereen verliet de cursusdag met voorbereidingen voor het volgende dagdeel.

Tijdens het tweede dagdeel verzorgden cursisten hun onderdeel onder leiding van Henk. Kennis werd uitgebreid, praktijkervaring gedeeld en checklists en andere tools gedeeld. Het derde dagdeel gebruikten de cursisten de werkplannen in de praktijk (zie foto). Tijdens het vierde dagdeel werden de resultaten besproken en toegelicht. In de evaluatie gaven alle cursisten aan dat zij het BLBI nu juist kunnen toepassen! Doel bereikt.

Eén van de cursisten reageerde nog op een checklist voor de sloop van een brug. Deze gebruikt hij nu in het overleg met een aannemer. Martin Bank vertelde na afloop dat door de kennis en inzet van cursisten van de andere diensten (HDSR en waterschap Rijn en IJssel) deze cursus een waardevolle inhoud kreeg.

Dat is nog eens praktijkgericht werken! Daar doen we het voor.

Els Vernooij

cursisten bepalen zelf inhoud cursus 364