KNW Najaarscongres en de Uitdaging

E-waternieuwsbericht: KNW Najaarscongres 2015 en prijsuitreiking De Uitdaging 2015

Neem contact op met ons

KNW Najaarscongres 2015 en prijsuitreiking De Uitdaging 2015

Vandaag, vrijdag 27 november organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) met medewerking van Wateropleidingen het Najaarscongres. Thema dit jaar is Asset management.

De mensen die zich hebben opgegeven voor het Najaarscongres kwamen van waterbedrijven, waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en adviesbureaus. Kort gezegd zijn die mensen dé asset owners, asset managers en service providers.

Pompen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties, leidingen en watersysteemobjecten zijn een paar voorbeelden van assets - bedrijfsmiddelen - van de watersector. De waarde van deze assets wordt op 200 miljard euro geschat. Het is dus erg belangrijk om deze bedrijfsmiddelen optimaal te benutten, onderhouden en vervangen. Je kunt dit samenvatten onder de noemer Asset management. Een bedrijf zorgt goed voor de bedrijfsmiddelen zodat er een goede balans ontstaat tussen prestaties, risico's en kosten.

Hoe maak je serieuze stappen op weg naar meer doelmatigheid, betere beheersing van risico's en lagere kosten? Hoe doen andere bedrijven dat? Wat kunnen we in de watersector leren van andere sectoren? Dat was vandaag het onderwerp van dit KNW Najaarscongres. Wateropleidingen is mede organisator van deze dag en verzorgde 3 interactieve parallelsessies onder leiding van Ingrid Hilwerda, Didactiek adviseur Wateropleidingen. Tijdens deze sessies is er samengewerkt aan een case door deelnemers met verschillende achtergronden.

De Uitdaging 2015
De 3 winnaars van Prijsvraag De Uitdaging zijn ook bekend gemaakt. Els Vernooij, Opleidingsmanager Wateropleidingen reikte 3 waarde cheques uit. Cursisten (en oud cursisten) die bij ons een opleiding hebben gevolgd, hebben in een film zien hoe zij de theorie vertalen naar hun eigen werkpraktijk.

In de jury zaten: Jack Jonk van Brabantse Delta, Stefan Hemmer van Vitens, Petra Holzhaus van Waterleidingmaatschappij Drenthe en Martin Vink van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Zij hebben de inzendingen beoordeeld op originaliteit, de mate van toepasbaarheid in de praktijk en of het (potentiële) cursisten aanspreekt.

Bekijk de filmpjes van de 3 winnaars. 
1e plaats:Karl Bart van HH Delfland (over Visuele Inspectie van Waterkeringen)
2e plaats: Donny de Vriend van Evides (over Industriewater: drink- en afvalwater)
3e plaats: Tom Jansen en Jeroen Goverde van HH Hollands Noorderkwartier (over Waterzuivering).

We bedanken alle deelnemers voor hun enorme enthousiasme en inzendingen en feliciteren de winnaars!

Winnaars De Uitdaging 2015_Wateropleidingen
Prijsuitreiking De Uitdaging 2015_Wateropleidingen