Wat leren we hier veel!

E-waternieuws bericht: Wat leren we hier veel!

Neem contact op met ons

'Wat leren we hier veel!' Dat zei Erwin van Bussel van Rijkswaterstaat, na afloop van een cursusdag Vervolgopleiding voor nautische Buitengewoon opsporingsaambtenaren (BOA). Mede-cursisten (zie foto) waren het hiermee eens. ‘Vooral de positieve benadering en tips over dingen die niet goed gaan' voegde Rintje de Vries van provincie Friesland er aan toe.

Interessant is waaròm de cursisten dit zeggen. Wat doet Wateropleidingen om de cursisten zo veel mogelijk te laten leren?

De deelnemers van Vervolgopleiding voor nautische BOA's werken bij het Havenbedrijf Rotterdam of Amsterdam, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Doel van deze opleiding is het verbeteren van hun optreden als opsporingsambtenaar of toezichthouder. Eén onderdeel van het programma is communicatie en het afnemen van een verdachte verhoor.

Tijdens de vierde bijeenkomst van de opleiding traint Wateropleidingen de deelnemers in het afnemen van een verdachte verhoor. Aan het einde van de bijeenkomst bepaalden de deelnemers, na feedback van de collega-cursisten, docent en acteur, een eigen leerdoel. Vervolgens kreeg iedereen een case ‘op maat' waarin een proces-verbaal moet worden opgemaakt. Deze case is toegespitst op hun eigen praktijksituatie én leerdoel en werken zij thuis uit. Tijdens de volgende lesdagvoeren zij hun case uit waar zowel een acteur als een video-trainer bij aanwezig zijn. De cursisten laten hun voorbereidingen zien en voeren de case uit. Dit creëert vertrouwen en veiligheid in de groep. Dan pas presteer je optimaal.

Na afloop van de les geeft de docent altijd aanvullende feedback. De acteur verdiept zich grondig in de doelgroep en de casussen en biedt de praktijksituatie zo realistisch mogelijk aan. De deelnemer krijgt op zijn eigen manier de kans om de casus zeer goed uit te voeren.

De video-trainer maakt opnamen tijdens de oefensituatie. Deze opnamen krijgen de deelnemers digitaal toegezonden. Met de filmbeelden maken de deelnemers thuis een reflectieverslag en bespreken dit - ondertussen kijkend naar de beelden - individueel met de videotrainer.

Samengevat: deelnemers vinden dat zij veel leren omdat het herkenbaar en toepasbaar is. Alles wat zij leren is direct toepasbaar. Doordat de boa's bij verschillende organisaties komen, ontstaan er ook buiten de lessituatie uitwisseling van ervaringen. De prestatieprikkel zorgt voor een gezonde spanning. 'Van iedere case leer ik iets', vertelt Gijs Kalkman van Rijkswaterstaat. Iedere BOA heeft een eigen manier van optreden en zo pik je bij iedereen dingen op.

Henk Adema, docent
Nico Schmieman, acteur

Wilt u meer weten over trainingen met veel impact? Bel Els Vernooij, Wateropleidingen

Enthousiaste cursisten_Wateropleidingen
Wateropleidingen_enthousiaste cursisten