Pijpleidingen, onzichtbaar gevaar?!

E-waternieuws bericht: Pijpleidingen, onzichtbaar gevaar?!

Neem contact op met ons

Pijpleidingen, onzichtbaar gevaar?!

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken (ELW) deelt kennis op een cruciale niche. Deze kennis is van groot belang voor het veilig laten functioneren van onder meer het waterkeringensysteem. Vooral belangrijk is het voorkomen dat een leiding in een waterkering het begeeft. Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken vierde het 50-jarig bestaan op 12 november 2015. Zij organiseerde het symposium ‘Wie neemt de leiding?!' in het provinciehuis in Den Haag. Tijdens het symposium is afscheid genomen van de oude naam Studiegroep pijpleidingen.

Het ELW is een specialistisch netwerk met voorzitter Nisa Nurmohamed en met jonge en minder jonge specialisten die  kennis delen op dit niche gebied. ELW wordt gehost door STOWA. Het ELW werkt mee aan onze opleiding Leidingen in Waterstaatswerken waarin de kennis geborgd, gestructureerd en gedeeld wordt met de volgende generatie. Een boeiende film geeft een mooie blik op het historisch perspectief.

Het symposium verzamelde naast het netwerk ‘tout leidingspecialisten' van waterschappen, provincie, gasunie, buizenleggers, drinkwater, ingenieursbureaus en kennisinstituten. Vanaf het begin van de 20ste eeuw is de grond volgestopt met kabels en leidingen. Dat was in de tijd dat het denken over een ‘ondergronds bestemmingsplan' nog niet bestond. Het besef dat leidingbreuk een potentieel gevaar vormt voor de sterkte van waterkeringen dateert uit 1965. Vasthoudend provinciaal ingenieur, de heer De Kock en het polderbestuur van de Dubbele Wiericke zijn de strijd aangegaan met machtige internationale bedrijven die pijpleidingen aanlegden om het gas vanuit Slochteren naar heel Nederland te vervoeren. In de vergunning voor het doorsnijden van de waterkering stond kort samengevat dat de leiding onder de waterkering sterker moest zijn dan daarbuiten. Als de leiding breekt dan gebeurt dat buiten de waterkering en is het gevaar voor wateroverlast beperkt!

Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het versterken van de secundaire keringen wordt het fenomeen kruisingen van leidingen met waterstaatswerken weer actueel. De opleiding Leidingen in Waterstaatswerken kan een volgend leven beginnen met een brede kennis van leidingen, sterkten, de NEN norm 3650, vergunningen en procedures.

Agnes Maenhout

Logo ELW
Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (vml. Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) is een toonaangevende autoriteit op het gebied van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken in Nederland.

Wateropleidingen ELW symposium
Wateropleidingen ELW symposium 2