Cursus Regiekamer Peilbeheer vliegend van start

E-Waternieuwsbericht: Cursus Regiekamer Peilbeheer vliegend van start

Neem contact op met ons

In november is de driedaagse cursus Regiekamer Peilbeheer voor het eerst uitgevoerd. De evaluatieresultaten zijn ontzettend positief! Cursisten hebben veel geleerd en namen met plezier deel aan de cursus. De gastvrijheid van waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat leverden hier ook een belangrijke bijdrage aan.

De centrale regiekamer is een hot item bij veel waterschappen. Maar hoe werkt het nu eigenlijk in de praktijk? Hier zijn de docenten Milly Wind van waterschap Brabantse Delta en Marc Methorst van waterschap Vallei en Veluwe tijdens de cursus dieper op ingegaan.

De cursisten gingen aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • Wat zijn de voordelen van centrale sturing?
  • Waar kan het winst opleveren?
  • Welke data is relevant om te gebruiken?
  • Welke plaats heeft de regiekamer in de organisatie?
  • Welke rol speelt de regiekamer bij calamiteiten?

De eerste twee lesdagen waren op locatie om ook daadwerkelijk te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De eerste dag was waterschap Rivierenland de gastheer. Hier werken ze sinds januari 2015 vanuit een centrale regiekamer. De cursisten kregen uitleg over de invoer, werkwijze en ervaringen van Jef Willemsen. Hierna volgde een rondleiding.

Op de tweede dag was Rijkswaterstaat de gastheer. De rondleiding in de waterkamer was indrukwekkend. Het is mooi om te zien welke modellen zij gebruiken voor het verwerken van data en hoe nauwkeurig de voorspellingen zijn die hieruit komen. Het belang van nauwe samenwerking met andere partijen, waaronder waterschappen, werd hier ook goed duidelijk.

De cursus Regiekamer Peilbeheer gaat ook in 2016 weer van start. Inschrijven kan via de onze website. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ingrid Hilwerda, bel (030) 60 69 411 of mail naar ingrid.hilwerda@wateropleidingen.nl

Regiekamer Peilbeheer_Wateropleidingen
Wateropleidingen_Regiekamer Peilbeheer