Diploma uitreiking Basisopleiding Drinkwater

E-waternieuwsbericht: Diploma-uitreiking Basisopleiding Drinkwater

Neem contact op met ons

Voor cursisten van basisopleiding drinkwaterdistributie en -productie hebben we in oktober een diploma uitreiking georganiseerd.

We waren te gast bij Vitens op productielocatie Spannenburg. Jan Fokke Zuiderbaan vertelde over het distributieproject ‘De Haak'. Hier wordt 3,5 kilometer waterleidingnet omgelegd. Dit is nodig vanwege de aanleg van de Haak om Leeuwarden. De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rondweg waarmee Leeuwarden beter bereikbaar wordt. Bij het omleggen van de waterleidingnet is onder meer gebruikgemaakt van gyroscopische boringen. Dat is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om de exacte locatie van een leiding te bepalen.

Jan Jager heeft ons rondgeleid over de productielocatie. Spannenburg is een groot productiebedrijf. Vitens maakt hier van grondwater, drinkwater. In totaal wordt er 25 miljoen m3 drinkwater per jaar geproduceerd. Genoeg om 140 duizend woningen en bedrijven in de westelijke helft van Friesland van drinkwater te voorzien.

Voor het spoelen van de filters is lucht nodig en veel water, 1 miljoen m3 per jaar. Dankzij een nieuwe installatie kan 90 procent van het spoelwater opnieuw gebruikt worden als drinkwater.

Na de rondleiding was het de hoogte tijd om de diploma's uit te reiken. De Basisopleiding drinkwater bestaat uit 19 lesdagen. De cursisten hebben een opdracht en twee tentamens moeten maken om voor deze opleiding te slagen.

De cursisten waren enthousiast over de docenten die allemaal uit de werkpraktijk komen. Hierdoor kon er tijdens de lessen een goede koppeling tussen theorie en praktijk worden gemaakt.

Nogmaals gefeliciteerd met het door jullie behaalde resultaat!

Diploma uitreiking Basisopleiding Drinkwater Wateropleidingen