Enquête website tevredenheid

E-waternieuwsbericht: Enquête website-tevredenheidsonderzoek

Neem contact op met ons

In de maand oktober 2015 zijn bezoekers van de Wateropleidingen website via een pop-up gevraagd mee te doen aan het website-tevredenheidsonderzoek.

Wateropleidingen wil weten hoe tevreden bezoekers over de website zijn. Bezoekers vroegen we naar hun mening over inhoud en de vormgeving van de website.

Wie deed er mee aan de enquête?
De meeste deelnemers aan de enquête zijn terugkerende en nieuwe cursisten. Zij vormen 70% van de deelnemers. Een andere grote groep (21%) van de ingevulde enquêtes, zijn afkomstig van docenten, oud-docenten, oud-cursisten, Wateropleidingen werknemers, geïnteresseerden, werkzoekenden en een extern adviseur. De enquête is voor 5% ingevuld door leidinggevenden, 3% PZ adviseurs en 1% opdrachtgevers.

Conclusies en aanbevelingen
De deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de website. Een positieve uitkomst voor Wateropleidingen. De deelnemers geven enkele suggesties voor verbetering.

Rapportcijfer
Elke deelnemer is gevraagd de website een score te geven tussen 0 tot 10. Het gemiddelde van de scores geeft 7,65.

Inhoud
De cursusbeschrijvingen zien de deelnemers graag concreter. Waarbij we rekening houden met de doelgroep en antwoord geven op: welk probleem/vraag wordt opgelost door het volgen van deze cursus/opleiding.

Persoonlijk contact
Persoonlijk en direct contact vinden de enquête deelnemers belangrijk.

Layout en vormgeving
Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat een overzichtelijker en een rustiger beeld gewenst is. Om de uitstraling modern en fris te maken, wordt qua kleurstelling aangesloten bij onze huisstijl (bijvoorbeeld de brochure). Daarnaast wordt de website aantrekkelijker door gebruik te maken van filmmateriaal (bijvoorbeeld film van een excursie).


Het team van Wateropleidingen neemt de conclusies en aanbevelingen mee in het verbeterplan voor de website.

Homepage Wateropleidingen