Nieuwe functie, nieuwe kennis

E-waternieuwsbericht: Nieuwe functie, nieuwe kennis

Neem contact op met ons

Een nieuwe functie vraagt om nieuwe kennis. Ook bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zij hebben dit jaar de functies rayon- en dagelijks beheerder samengevoegd tot één nieuwe functie, de gebiedsbeheerder.

De overgang naar deze nieuwe functie betekende voor beide functiegroepen een behoefte aan nieuwe kennis. De voormalig rayonbeheerder breidt zijn werkzaamheden uit binnen waterkeringen van dagelijks beheerder naar waterbeheerder.

Wateropleidingen heeft in nauwe samenwerking met HHNK twee op maat gemaakte opleidingen ontwikkeld om te voorzien in deze kennisbehoefte. Namelijk: een opleiding Basiskennis waterkeringen voor de voormalig rayonbeheerders en een opleiding Watersysteembeheer voor de voormalig dagelijks beheerders.

Cursisten:
"Ik heb meer inzicht gekregen in waterkeringen en kunstwerken."
"Een leerzame opleiding die goed in de praktijk te gebruiken is."

Nadat de gebiedsbeheerders in het voorjaar van 2015 de opleiding Visuele inspectie van Waterkeringen afrondden, startten zij in het najaar met de opleiding die bij hun voormalige functie hoorde. Wateropleidingen kijkt terug op succesvolle uitvoeringen. Alle medewerkers zijn geslaagd voor de opleidingen. Zij hebben hun kennis op het gebied van keringen en watersystemen verbreedt en verdiept. Uiteraard feliciteert Wateropleidingen HHNK met het behaalde resultaat.

Cursisten:
"Ik heb veel geleerd over dijktechnische aspecten."
"De opleiding is praktisch ingesteld, het is niet alleen maar theorie."

Heeft jouw organisatie behoefte aan een op maat gemaakt opleidingstraject? Vraag Hanna Langerak naar de mogelijkheden. Wateropleidingen helpt je graag verder.

Nieuwe functie nieuwe kennis
Nieuwe functie nieuw kennis_gebiedsbeheerder