Investeren, leren en incasseren, in die volgorde!

E-waternieuws bericht: Investeren, leren en incasseren, in die volgorde!

Neem contact op met ons

Piet Sennema, secretaris-directeur van Waterschap Aa en Maas, was vanaf 2010 namens de waterschappen lid van het bestuur van Wateropleidingen en nam onlangs afscheid. Tijd om terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken.

‘Toen ik begon in 2010, gaf ik aan dat er radicale veranderingen op komst waren. We zouden anders gaan leren, de sector zelf zou veranderen, inclusief onze relatie met het buitenland.
Ik denk dat die bewegingen nu volop zichtbaar zijn. Met de moderne ICT is de wereld een woonkamer geworden. Leren kun je nu voor een groot deel thuis, of op je eigen werkplek. Dat is een echte groeimarkt en Wateropleidingen speelt daarop in, kijk maar naar de vele cursussen die al een digitale component hebben.
Ook de relatie met het buitenland wordt steeds sterker. Het is goed voor de Nederlandse watersector als er bijvoorbeeld mensen van waterschappen naar het buitenland gaan om kennis over te dragen over Nederlandse techniek, maar zeker ook over governance. Steeds meer landen onderkennen het nut en de noodzaak om ook bestuurlijk stappen te zetten, en de Nederlandse ervaring komt daarbij goed van pas. Die ontwikkeling biedt dus volop kansen en Wateropleidingen speelt hier goed op in.
Wat ik hier in het Brabantse zie, is dat leren binnen en tussen organisaties ook een hoge vlucht neemt, om samen een hoger niveau te bereiken. Dat doen we hier met drie waterschappen: we kijken bij elkaar in de keuken, we delen kennis en ervaring, we kopen samen opleidingen in. De uitdaging voor Wateropleidingen is dan weer om in die setting onder andere haar onderwijskundige expertise in te zetten.
Ik heb het bestuurswerk met heel veel plezier gedaan, het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties is mijn passie. Ik roep de sector ook op om daar prioriteit aan te blijven geven, daar pluk je absoluut de vruchten van. Het gaat om investeren, leren en incasseren, maar dan wel in die volgorde.'

Piet Sennema