Rijnland inspecteert de waterkeringen digitaal

E-waternieuws bericht: Rijnland inspecteert de waterkeringen digitaal

Neem contact op met ons

Op 2 februari werd bij hoogheemraadschap van Rijnland de inspectie-app gelanceerd. Een mooie kans om de kennis van de 35 medewerkers te verdiepen. Wateropleidingen maakte in overleg met docenten van Rijnland, waterschap Rivierenland en Deltares een sterk programma, waarin theorie over de waterkeringen, faal en bezwijkmechnanismen en richtlijnen voor een goede visuele waarneming aan bod kwamen. De digi-gids en de materialen van STOWA werden op deze dag toegelicht. Tevens was er ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen en wensen. Tijdens de middag was er ruim de gelegenheid om te oefenen in de praktijk. Met het uitgebreide lesmateriaal en de app kunnen de medewerkers op een professionele wijze de dijken inspecteren.

' Een goed verzorgde en zinvolle dag! ', volgens een van de deelnemers.

Meer informatie over de mogelijkheden voor het professioneel inspecteren van de dijken? Neem contact op met Hanna Langerak (030) 60 69 424.

Deelnemers van hoogheemraadschap van Rijnland