Meerlaagsveiligheid een uitdagende opgave

E-waternieuws bericht: Meerlaagsveiligheid een uitdagende opgave

Neem contact op met ons

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd en ook in de Deltabeslissing Waterveiligheid benoemd. Het concept brengt ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en crisismanagement bij elkaar. De ervaring leert dat dit geen makkelijke opgave is. Voor het uitvoeren van het nieuwe concept en methodiek is veel kennis vereist. Daarom organiseert Wateropleidingen op 21 april, in samenwerking met Deltares, de cursus Meerlaagsveiligheid.

De cursus Meerlaagsveiligheid is ontwikkeld door HKV en Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat - WVL en in samenwerking met de STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In één lesdag reiken wij je de kennis aan om inhoud en vorm te geven aan dit concept. Je leert vanuit het begrippenkader en de risicobenadering een denkwijze toe te passen om strategieën voor een gebiedsproces te formuleren.

Ook wordt aandacht besteed aan de governance rond MLV. Na afloop van de cursus ben je in staat om op basis van criteria zoals risico's, kosten, waardering ruimtelijke kwaliteit verschillende MLV strategieën op te stellen en te beoordelen.

De cursus bestaat uit een afwisseling van presentaties, films, groepsopdrachten en een serious game. Vooraf inventariseren wij jouw wensen om daar rekening mee te houden tijdens de dag.

De uitvoering op 21 april 2015 is onze allereerste uitvoering, wij zijn daarom zeer benieuwd naar jouw commentaar en zullen uitgebreid met je evalueren. In ruil daarvoor brengen wij slechts 50% van de kosten in rekening.

Heb je interesse en wil je deelnemen aan deze cursus? Meld je dan aan via onze website. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nienke Elijzen (030) 60 69 413 .

Nieuw cursus Meerlaagsveiligheid1