Opdrachtgever in the picture

E-waternieuws artikel: Opdrachtgever in the picture: ‘Precies wat we nodig hadden'

Neem contact op met ons

‘Precies wat we nodig hadden'

Zestien handhavers van waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta volgden een in company maatwerkcursus (Waterkeringen voor handhavers) van Wateropleidingen. Gerard Groot, projectleider handhaving, kijkt er met plezier én tevredenheid op terug.

‘Een paar jaar geleden hebben we onze twee afdelingen handhaving van beide waterschappen samengevoegd, met één afdelingshoofd. Als projectleider houd ik me onder meer bezig met het hoogwaterbeschermingsprogramma. Bij veel van de controles die we in dat kader als handhavers moeten uitvoeren, merkten we dat we de terminologie wel kenden, en de gevolgen ook. Maar dat was niet helemaal genoeg. Neem het probleem van piping: we vonden dat we wat kennis te kort kwamen over de oorzaken van dat soort problemen, en over wat er dan precies in zo'n dijk gebeurt.

De bestaande opleidingen waren voor ons doel wat te diepgravend, het is voor ons niet nodig om alle berekeningen te kunnen maken. Via een collega, die zelf docent is, kwamen we bij Wateropleidingen. En toen bleek dat zij precies het maatwerk konden leveren waar we naar op zoek waren. We hebben samen in kaart gebracht welke kennis we misten, welk niveau we wilden bereiken.

De cursus heeft vervolgens precies gebracht wat we ervan verwachtten. De terminologie is meer gaan leven, we hebben nu net dat beetje meer kennis, dat helpt ons om ons werk beter te doen.

De contacten waren heel plezierig. Hanna Langerak, de coördinator aan de kant van Wateropleidingen, zorgde voor een soepele afstemming. Ik kreeg bijvoorbeeld na een bespreking een terugkoppeling per mail, met een helder overzicht van de gemaakte afspraken. Het is maar een kleinigheid, maar het tekende de professionaliteit.'

Opdrachtgever in the picture- cursus Waterkeringen voor handhavers