Verdiepingsmodule Ontwerpinstrumentarium 2014 (start 15 oktober 2015)

E-waternieuws bericht: Verdiepingsmodule Ontwerpinstrumentarium 2014 (start 19 mei 2015)

Neem contact op met ons

In deze module staat het nieuwe Ontwerpinstrumentarium (OI2014) centraal. Het doel van de verdiepingsmodule is het bieden van inzicht in de opbouw en toepassing van het Ontwerpinstrumentarium en de veranderingen en aanvulling op de vigerende leidraden en technische rapporten.  Het nieuwe instrumentarium wordt gebruikt om dijken te ontwerpen op basis van de overstromingskansbenadering en de nieuwe normen.