Goed nieuws voor de watersector! Meer water in het VMBO.

E-waternieuws bericht: Goed nieuws voor de watersector! Meer water in het VMBO.

Neem contact op met ons

Toekomstige VMBO examenkandidaten stromen met een hogere basiskennis van water in bij de aannemerij, drinkwaterbedrijven en waterschappen. Goed nieuws voor de watersector! De overheid stelt strengere eisen aan de examens van het VMBO en het onderwerp ‘water' krijgt een meer prominente plaats in het lesprogramma. Maar hoe bereid je de docenten van het VMBO daar op voor?

Wateropleidingen helpt! Op verzoek van Stichting Platforms VBMO ontwikkelt Wateropleidingen de Kennisdag Water. Een dag waarop de docenten van het VMBO de kans krijgen om hun waterkennis op te frissen. Monsters nemen van water, de theorie bespreken over het meten van de hardheid, de elektrische geleiding en de zuurgraad, bekijken welke innovatieve ontwikkelingen er zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer. Een dag veel doen, zien, horen en kennisdelen. Een dag met het oog op de toekomst.

VMBO onderwijs - de watercyclus