Nieuwsgierig naar het 3Di gebiedsmodel?

E-waternieuws bericht: Nieuwsgierig naar het 3Di gebiedsmodel?

Neem contact op met ons

Logo 3Di waterbeheer

Deltares, Nelen & Schuurmans en de TU-Delft werken samen in de Stichting 3Di. Zij ontwikkelen het 3Di gebiedsmodel, een model te gebruiken voor een bureaustudie, als interactief instrument in workshops of als onderdeel van een beslissings- ondersteunend systeem (BOS) of hoogwatervoorspelsysteem. Een belangrijk voordeel van dit model is dat maatregelen tijdens een werksessie direct worden ingevoerd en doorgerekend. Zo ontstaat sneller overeenstemming of de maatregelen zinvol of zinloos zijn en wat de nut en noodzaak is.

Wil jij goed bekend worden met de mogelijkheden van dit 3Di model? Of wil je leren er op een rendabele manier mee te werken? Wateropleidingen ontwikkelde een cursus waarbij je met vakgenoten met min of meer hetzelfde instapniveau werkt aan je kennis en vaardigheden met 3Di.

Geïnteresseerd? Wil je Nederland virtueel teisteren met dijkdoorbraken en hoosbuien en het effect op hoogwater zichtbaar maken?

Maak kennis met het 3Di model en meld je via onze website aan voor de cursus Kennismaken met 3Di Waterbeheer. Tijdens deze eendaagse cursus oefen je met gesimuleerde situaties uit de praktijk. Je krijgt mogelijkheden voor het stellen van vragen. Kortweg: Je raakt vertrouwd met het model en kunt de voordelen van het gebruik inschatten.

Werk je al met het model? Wil je de modelresultaten beter interpreteren en analyseren en de resultaten gefundeerd presenteren? Mis dan de cursus Gefundeerd Argumenteren met 3Di niet. Deelname aan deze tweedaagse cursus geeft jou inzicht in de werking van 3Di Waterbeheer. Je oefent met situaties uit je eigen werkpraktijk en raakt vertrouwd met het systeem en leert het systeem ‘real time' gebruiken. Na afloop weet je hoe je het model kunt presenteren, uitleggen en zelf gebruiken. Je leert van collega-cursisten, verbeter je argumentatie-, vraag- en presentatietechnieken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Vernooij (030) 60 69 421.

3Di waterbeheer