Programma design “Innovatiegericht inkopen” de Innovatiekoffer vol water

E-waternieuws bericht: Programma design "Innovatiegericht inkopen" de Innovatiekoffer vol water

Neem contact op met ons

Wateropleidingen zal in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de unie van Waterschappen een training ontwikkelen om Projectleiders en Strategisch Inkopers vertrouwd te maken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen. Deze cursus geeft praktische handreikingen voor het gebruiken van de instrumenten om meer innovatie uit de markt te halen. Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers een beter inzicht in het totale proces, de verschillende paden en kunnen ze de tools uit de innovatiekoffer toepassen. Bovendien zijn ze zich meer bewust van de verwevenheid tussen innovatie- en inkooptrajecten.  Een voorbereidingsgroep gaat in juni aan de slag met het ontwikkelen en vormgeven van deze training, die in het najaar zal worden aangeboden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Claudia Peters (030) 60 69 418.

Bron: Inkoop Innovatie Urgent Nieuws, nummer 5 april 2015