De ondergrond doorgronden

E-waternieuws bericht: De ondergrond doorgronden

Neem contact op met ons

In ons land vinden steeds meer activiteiten in de ondergrond plaats. Vooral in stedelijk gebied wordt iedere vierkante meter grond benut. Denk aan de bouw van tunnels, kelders en depots. Maar ook in agrarische gebieden is er een toename, zoals de aanleg van ondergrondse zoetwaterbergingen in het Westland. Daarnaast zijn er meer technieken in opkomst die weer andere invloeden uitoefenen op de bodem. Hierbij valt te denken aan de aanleg van een warmte- koude opslag (WKO).

Zowel waterschappen, gemeenten als provincies hebben een verantwoordelijke taak in het grondwaterbeheer. Ook tijdens de nieuwe beoordelingsronde van de Europese Kaderrichtlijn Water krijgt grondwater een meer geïntegreerde plaats in stroomgebiedsbeheerplannen. Om deze taak goed uit te voeren is actuele kennis nodig van het grondwatersysteem, aangevuld met praktische vaardigheden.

Werkzaamheden die in de ondergrond plaatsvinden, overstijgen in tijd meestal de begroting van een (bouw)project. Jaren na aanleg komen allerlei grondwaterproblemen naar boven. Herstellen brengt hoge kosten met zich mee. Met de juiste kennis vooraf, was deze onaangename verassing achteraf te voorkomen.

Iedereen weet  dat té hoge en té lage grondwaterstanden schade op kunnen leveren. Niemand wil  water in de kruipruimte, maar goede kennis van het proces is hierbij van groot belang.

Wateropleidingen organiseert de 6 daagse opleiding Geohydrologie, waarbij kennis en praktijk elkaar afwisselen. Elke cursist brengt een eigen project in dat gedurende de opleiding als rode draad fungeert. Aan de hand van dit project leer je problemen met het grondwatersysteem op een juiste manier aan te pakken. Daarnaast ga je aan de slag met het beoordelen van externe opdrachten, zoals drainage- en bemalingsadviezen.

De opleiding Geohydrologie gaat donderdag 9 april 2015 van start. Meld je aan via de website of neem contact op met Nienke Elijzen (06) 31 38 6987

Opleiding Geohydrologie