E-waternieuws nr. 1, januari 2015

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 10 nummer 1 (januari 2015)
Waterhuis nieuw gebouw 2015

Nieuw jaar, nieuw kantoor

De champagnefles ligt in de glasbak, de goede voornemens zijn in uitvoering en de files staan er weer..... Het nieuwe jaar is gestart, ik wens jullie allen een gelukkig en succesvol nieuwjaar. Wij zien uit naar een mooie samenwerking in 2015!  Ons nieuwe jaar is gestart in een prachtig nieuw kantoorgebouw. Lees verder

Cursus Meer grip op slib

Slib, van grijs naar goud

Zuiveringsslib maakt een revival door en wordt grondstof en energieleverancier in plaats van afvalstof. Naast die revival is in de slibverwerking nog veel winst te behalen (=minder kosten). De nieuwe cursus Meer grip op slibbehandelt het complete proces van slibverwerking gericht op een milieuverantwoorde en efficiënte verwerking. Deze cursus start gegarandeerd op 5 maart 2015. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus meld je snel aan! Lees verder

Wateropleidingen Jaarplan 2015

Jaarplan 2015 etaleert liefde voor het watervak!

Het bestuur van Wateropleidingen (Hein Pieper, Piet Sennema, Walter van der Meer, Gert Dekker, Esther Bosman) heeft het Jaarplan Wateropleidingen 2015 vastgesteld. Het plan geeft uitwerking aan de strategie 2013-2015. De continuïteit in aanbod, kwaliteit en werkwijze zetten wij ongewijzigd voort. En vanzelfsprekend de samenwerking met de ruim 250 freelance docenten en auteurs die altijd weer bereid zijn om hun kennis en ervaring te delen,...Lees verder

Opleiding Techniek operationeel watersysteem

Meer regen = anticiperen in het watersysteem!

Op 10 maart 2015 start de opleiding Techniek Operationeel Watersysteem. Slim sturen en anticiperen bij externe invloeden zoals piekbuien, calamiteiten etc., dat is wat gevraagd wordt van de moderne peilbeheerders. Zij houden toezicht op de automatische en op afstand bestuurde waterpeilen. En zij monitoren en sturen op waterkwaliteit. Gemalen en stuwen worden complexer, met meer techniek. Dat verlangt andere kennis van technisch medewerkers en operationeel watersysteembeheerders. Lees verder

Opleiding Geohydrologie

De ondergrond doorgronden

In ons land vinden steeds meer activiteiten in de ondergrond plaats. Vooral in stedelijk gebied wordt iedere vierkante meter grond benut. Denk aan de bouw van tunnels, kelders en depots. Maar ook in agrarische gebieden is er een toename, zoals de aanleg van ondergrondse zoetwaterbergingen in het Westland. Daarnaast zijn er meer technieken in opkomst die weer andere invloeden uitoefenen op de bodem. Lees verder

Cursuskalender januari en februari 2015

Voor het volledige cursusaanbod kunt u op onze website terecht.

Informatie