Jaarplan 2016 Samenwerken met de sector

E-waternieuws artikel: Jaarplan 2016 Samenwerking met de sector

Neem contact op met ons

Het bestuur van Wateropleidingen (Hein Pieper, Walter van der Meer, Gert Dekker & Esther Bosman) heeft het Jaarplan Wateropleidingen 2016_DEF (576 kB) vastgesteld.

Ontwikkelingen uit de praktijk geven ons aanleiding de focus op samenwerking te versterken. Onze activiteiten ontwikkelen zich tot langdurige samenwerkingen, afgewisseld met strikte opdrachtgever - opdrachtnemer relaties. Wij werken samen met cursisten, leidinggevenden, vertegenwoor­digers van de sector en met medewerkers van ontwikkel- en HR afdelingen. De verschillende groepen hebben een gezamenlijk belang in kwaliteit en breedte. Net als een gezamenlijk belang in diversiteit van opleidingen, cursussen en trainingen.

Dit jaar richten wij ons op de continuïteit in het aanbod, kwaliteit en werkwijze. En wij leggen accenten op het inbedden en verzilveren van de speerpunten van de afgelopen jaren. Dit waren kwaliteit en actualiteit, praktijkgerichtheid en internationale activiteiten via AquaDactics. Natuurlijk innoveren en vernieuwen we, maar niet zonder waardevolle speerpunten te borgen.

De watersector ontwikkelt zich tot een samenwerkingssector. Samenwerken aan de waterketen zoals aan watervoorziening en riolering. Maar ook het verbeteren van zuivering, samenwerken naar kosteneffectiviteit, samen innoveren en van elkaar leren. Wateropleidingen past het samen leren, leren samenwerken, voor en door professionals al jaren toe.

De resultaten van 2015 leiden naar onze accenten voor 2016:

  • Partner in kennis
    Wateropleidingen staat midden in de watersec­tor, inventariseert de leervragen en smeedt samenwerkingsverban­den. We houden opleidingen actueel en van een kwalitatief hoog ni­veau. Een mooi voorbeeld hiervan is ons initiatief voor het ontwerpen van de nieuwe opleiding Dijktechniek.
  • Wateropleidingen innoveert haar aanbod
    We houden vak­kennis, actualiteit en praktijkgerichtheid op peil. We expliciteren de competenties voor opleidingen die waardevol zijn voor de waterprofessionals van nu en werken verder aan e-learning en digitale leermiddelen.
  • Het zichtbare rendement van opleidingen
    Wateropleidingen maakt zichtbaar aan de sector wat wij doen en welke competenties de deelnemers van onze opleidingen en cursussen supplementair leren. Wij informeren over inhoud, vorm, studiebelasting en haalbaarheid van opleidingen en cursussen.

De continuïteit geldt ook voor onze samenwerking met ruim 250 freelance docenten en auteurs die altijd bereid zijn hun kennis en ervaring te delen. En dit doen zij op een eigentijdse - deels digitale - manier. De liefde voor het watervak straalt van docenten af op cursisten. In 2016 vergroten wij het gebruik van beeldmateriaal en digitale leermiddelen zodat de praktijk van vandaag nog dichter bij de theorie komt.

Meer weten? Neem contact op met Agnes Maenhout.

Jaarplan cover_364