Meer kansen voor innovatieve bedrijven met innovatiegericht inkopen

E-waternieuws artikel: Meer kansen voor innovatieve bedrijven met innovatiegericht inkopen

Neem contact op met ons

Betere oplossingen inkopen voor maatschappelijke vraagstukken? Meer kansen voor innovatieve bedrijven? Dat kan met innovatiegericht inkopen. Voor de overheid is dit nu mogelijk. Nederland beschermen tegen overstroming is een complexe opgave voor de watersector. We hebben innovaties hard nodig. Innovaties die juist het bedrijfsleven kan leveren.

Innovatiegericht inkopen
Maar, hoe haal je deze innovaties uit de markt? Hoe zorg je dat die aansluiten op de vraag? Welke instrumenten zijn er beschikbaar? En hoe richt je een inkoopprocedure daarop in? Dit en meer komt aan bod in de nieuwe cursus Innovatiegericht Inkopen. Deze cursus is exclusief voor de watersector door Wateropleidingen, het Ministerie van Economische Zaken, de Unie van waterschappen, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, deskundigen van waterschappen en het HoogWaterBeschermingsProgramma ontwikkelt.

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in hoe innovatietrajecten bij de overheid verlopen. Je past instrumenten toe om innovatie uit de markt te halen en koop deze in. Je bent je bewust van de verwevenheid tussen innovatie en inkoop. Samen met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen geef je innovatietrajecten vorm.

Een belangrijk hulpmiddel in de cursus is de website http://www.innovatiekoffer.nl/

Innovatiekoffer
Tijdens de cursus gaan we in op de instrumenten, trajecten en cases, opgenomen in de Innovatiekoffer. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarop de overheid innovatie inkoopt. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de praktijk. Hoe richt je bijvoorbeeld een proeftuin of marktconsultatie in? Of hoe voer je een concurrentiegerichte dialoog? De trajecten beschrijven hoe je verschillende instrumenten combineert. De cases beschrijven concrete voorbeelden van instrumenten en trajecten in de praktijk.

Henkjan van Meer, Unie van waterschappen: "Vaak wordt inkoop en aanbesteding gezien als een belemmering voor innovatie. Ik ben juist van mening dat dit juist een kans is voor innovatie. Tijdens deze training leer je deze kans grijpen en te verzilveren in concrete resultaten. En daarmee bij te dragen aan de ambities van onze sector."

Ontwikkelcommissie
De cursus ‘Innovatiegericht inkopen' is ontwikkeld met het Ministerie van Economische Zaken, de Unie van waterschappen, RVO, deskundigen van waterschappen en het HWBP en is exclusief voor de watersector.

De ontwikkelcommissie bestaat uit:
Floris den Boer - Ministerie Economische Zaken / PIANOo
Henkjan van Meer - Unie van waterschappen
Ferdinand Kierstra - waterschap Aa en Maas
Martin Schepers - waterschap Rivierenland
Arend Nagel - HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)
Ruben Prins - Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Floris den Boer, Ministerie Economische Zaken / PIANOo: "Innovatiegericht Inkopen is een aanpak om het potentieel van het bedrijfsleven te benutten voor maatschappelijke opgaven. Dit kan door in dialoog te gaan en ruimte te bieden bij aanbestedingen. Je krijgt over deze en andere instrumenten praktische uitleg om meer innovatie uit de markt te halen."

Vertrouwd raken met innovatiegericht inkopen?
Geef je dan nu op voor de cursus via onze website. We starten dinsdag 4 oktober in Amersfoort.
Eerst meer informatie? Neem contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.

Website Innovatiekoffer 364