Nieuw: cursus Grondwaterkwaliteit

E-waternieuws artikel: Nieuw - cursus Grondwaterkwaliteit

Neem contact op met ons

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is afgesproken dat grondwaterlichamen uiterlijk in 2027 in goede toestand moeten verkeren voor waterkwantiteit èn waterkwaliteit. Nederland rapporteert elke zes jaar over de toestand en het te voeren beleid. Voldoen de grondwaterlichamen aan de eisen? Het grondwater staat namelijk onder druk door allerlei activiteiten in de ondergrond. Tijdens de cursus Grondwaterkwaliteit leer je welke eisen er vanuit de KRW aan het grondwater worden gesteld. Je leert hoe je kwaliteitsgegevens van verschillende stofgroepen interpreteert en valideert. Je oefent met het KRW proces en loopt dit vervolgens met actuele stofgroepen door. Je bekijkt ook hoe een bemonstering werkt. Na het volgen van deze cursus ken je de gevolgen van de omgevingswet en de invloed daarvan op de grondwaterkwaliteit.

Deze cursus start op 20 september voor meer informatie en aanmelden kan je op onze website terecht of contact opnemen met Laura Bon (030) 60 69 415.

Cursus Grondwaterkwaliteit