Wateropleidingen toetst nu ook digitaal

E-waternieuws artikel: Wateropleidingen toetst nu ook digitaal

Neem contact op met ons

Donderdag 9 juni was het zover. Het eerste digitale tentamen van Wateropleidingen in het nieuwe toets systeem TestVision Online. Spannend. Aan de deelnemers van de opleiding Dijktechniek de eer om het eerste digitale tentamen te maken.

Digitaal toetsen heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld dat de cijfers snel bekend zijn als een toets alleen uit meerkeuzevragen bestaat. Je kunt een analyserapport eenvoudig uitdraaien. En het is mogelijk om korte films en foto's toe te voegen. Om een digitale toets te maken moet je zorgvuldig afwegen welke vraagsoorten je gebruikt. Niet elke vraagsoort is vanzelfsprekend geschikt voor een digitaal tentamen. En van de deelnemers aan een digitale toets wordt voldoende ICT kennis gevraagd.

Het eerste digitale tentamen van de opleiding Dijktechniek is goed verlopen. Volgens de deelnemers was het wel een pittig tentamen. Maar dat hebben we ook beloofd. De deelnemers vonden het tentamen een goede afspiegeling van de inhoud. En het digitaal invullen van een tentamen ging hen goed af. De pilot is voor Wateropleidingen geslaagd en smaakt naar meer.

Wateropleidingen toetst nu ook digitaal