Het maken van strategische opleidingsplannen

E-waternieuws artikel: Het maken van strategische opleidingsplannen

Neem contact op met ons

Strategische personeelsplanning. Lifelong learning. Talentmanagement. Veranderende wetgeving en duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen waar organisaties elke dag mee bezig zijn. Het zijn allemaal redenen voor het maken van een strategisch opleidingsplan.

Strategisch opleidingsplan
De organisatie geeft aan op welke manier leren en opleiden een rol spelen bij het realiseren van de organisatiedoelen. Vanuit het HRM/personeelsbeleid wordt er een plan ontwikkeld om het gedrag of werkwijzen van teams, afdelingen en medewerkers te veranderen. In relatie met elkaar.

Strategische opleidingsplan ontwikkelen
Wanneer we een strategisch opleidingsplan ontwikkelen bepalen we eerst op welke organisaties of teams dit plan impact heeft. Welke medewerkers zijn betrokken bij het plan? Wat zijn de leerwensen van de organisatie? Welke rol spelen leren en opleiden hierbij? We leggen vast welke informatiebronnen binnen de organisatie beschikbaar zijn. En we noemen de leervormen, de planning en het beschikbare budget.

Goed gekeurd opleidingsplan
Een goedgekeurd opleidingsplan is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een concrete opleiding voor de organisatie. Of we ontwikkelen een e-learning, een intervisiesessie of een korte cursus.

Voordelen van een strategisch opleidingsplan voor de organisatie

  • snel inspelen op veranderingen nu en in de toekomst
  • gemotiveerde, gekwalificeerde en competente medewerkers
  • betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie
  • medewerkers flexibel en wendbaar bij de organisatie blijven verbinden

Succesvolle opleidingsplannen

  • voor de invoering van nieuwe wetgeving, een nieuwe zuiveringsmethodiek en het toepassen van innovaties richten we leerhuizen in
  • voor het programma Aan de Slag met de Omgevingswet werken we nu mee aan het ontwikkelen van een strategisch opleidingsplan

Ook werken aan kennisdeling?
Om je als organisatie goed voor te bereiden op de toekomst, zijn het delen en borgen van kennis met elkaar verbonden. En kennis moet je bijhouden. Ook als organisatie. Meer weten over strategische opleidingsplannen? En wat Wateropleidingen voor je organisatie kan betekenen? Neem contact op met Els Vernooij via (030) 60 69 421.

Het maken van strategische opleidingsplannen