Wateropleidingen levert nieuwe groep gediplomeerde dijkinspecteurs af

E-waternieuws artikel: Wateropleidingen levert nieuwe groep gediplomeerde dijkinspecteurs af

Neem contact op met ons

Gediplomeerd inspecteur. Zo mogen 50 medewerkers van waterschappen Hollandse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich noemen. Dit voorjaar slaagden zij allemaal voor de opleiding Visuele inspectie van waterkeringen .

Alle kersverse inspecteurs beschikken door de opleiding over kwalitatief goede inspectievaardigheden. En die inspectievaardigheden zijn heel belangrijk om de veiligheid van waterkeringen te blijven garanderen. Vooral omdat waterkeringen worden blootgesteld aan verschillende bedreigingen van extreme droogte tot dreiging van hoogwater. En goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers.

De medewerkers voldoen nu aan de eisen van toekomstige certificering van inspecteurs. Wij zijn trots en feliciteren deze groep gediplomeerde inspecteurs.

Ook gediplomeerd dijkinspecteur worden? 23 maart 2017 start de opleiding opnieuw. Voor meer informatie over de opleidingen en inschrijven kan je op onze website terecht.

Wateropleidingen levert nieuwe groep gediplomeerde dijkinspecteurs af