Strategische wendbaarheid als thema voor de Wateropleidingenstrategie 2020

E-waternieuws artikel: Tweede inspiratiesessie: op weg naar de meerjarenstrategie voor 2025

Neem contact op met ons

Hoe ziet de waterprofessional van 2025 eruit? Ontwikkelt hij/zij zich in kennis en diepgang, gaat het om kunde of is digitaliseren en samenwerken het belangrijkste? Wat zijn de leerstijlen van de toekomst, gaat alles digitaal en individueel? Een enthousiaste gemixte groep van relaties en docenten heeft meegedacht over de toekomstige vragen van Wateropleidingen.

Dinsdag 30 augustus organiseerde Wateropleidingen de tweede van in totaal drie inspiratiesessies om de sector bij de ontwikkeling van de strategie voor 2017-2020 te betrekken. In de eerste sessie stond digitaliseren,  organisaties en samenwerken centraal.  Tijdens de thuiswedstrijd in het Waterhuis in Nieuwegein lag de focus op wendbaarheid en flexibiliteit. De groep met ongeveer 25 deelnemers was een diverse doorsnede uit de sector in achtergrond, functie, werkgebied, leeftijd en interesses. Peter van Delft, directeur bij Diagnostiek voor U, deed de aftrap met een presentatie over de grote veranderingen in medische sector. Hij illustreerde wat dit betekende voor organisaties en hoe met strategische wendbaarheid, innovatie en leiderschap hierop in te spelen. En wat deze veranderingen vraagt aan vakmanschap en vakvrouwschap.

Geïnspireerd door Peter verdeelden de deelnemers zich in vier groepen. Elke groep wisselde  beelden uit over de ‘Waterprofessional van 2025'. Vervolgens ging elke groep de diepte in met een tegenstelling: generalist versus specialist, startend versus ervaren, individueel- versus groepsleren en dienst- versus contractverband.  De bevindingen zijn plenair tijdens een netwerkborrel gedeeld. Veelal formuleerden de groepen nuances in de tegenstelling: het is niet of-of, het is en-en. Waarmee zij mede richting geven aan de diversiteit in de water sector. De resultaten worden momenteel uitgewerkt en verwerkt in de voorbereidingen op de volgende sessie. 13 oktober vindt de laatste van de drieluik aan inspiratiesessies plaats.

Inspiratiesessie nr 2 voor meerjarenstrategie voor 2025-1Inspiratiesessie nr 2 voor meerjarenstrategie voor 2025-4Inspiratiesessie nr 2 voor meerjarenstrategie voor 2025-2

Wateropleidingen wil de deelnemers nogmaals hartelijk bedanken voor hun tijd en energie. Het is voor onze organisatie van groot belang om de sector bij de strategievorming te betrekken en om in de woorden van Peter van Delft te blijven onze ‘strategische wendbaarheid'vorm te geven.

Inspiratiesessie nr 2 voor meerjarenstrategie voor 2025