Jan Hendrik Dronkers: Investeer in ons land door in jezelf te investeren’

E-waternieuws artikel: Jan Hendrik Dronkers: Investeer in ons land door in jezelf te investeren

Neem contact op met ons

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, heeft in onze cursusbrochure 2016/2017 zijn visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

‘In de strijd van ons land tegen het water breekt een nieuwe fase aan. Dit jaar is de uitvoering van het Deltaprogramma van start gegaan. We staan voor de uitdaging ons land waterrobuust, klimaatbestendig en duurzaam in te richten. Dat vergt inzet en kracht van alle waterpartners: verbindingskracht, innovatiekracht, en niet te vergeten, de kracht van kennis. Een wateropleiding is dus enorm waardevol. Juist nu. Investeer in de toekomst van ons land door in jezelf te investeren.'

Wil je alle quotes van onze vooraanstaande waterprofessionals teruglezen en geïnformeerd worden over ons actuele cursusaanbod? Vraag dan nu de cursusbrochure 2016/2017 via onze website aan.

Jan Hendrik Dronkers