E-waternieuws nr. 17, september 2016

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 11 | nummer 17 | september 2016
NRTO logo

Wateropleidingen behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Wateropleidingen het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Lees meer in ons persbericht.

Jan Hendrik Dronkers

Jan Hendrik Dronkers: Investeer in ons land door in jezelf te investeren

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, heeft in onze cursusbrochure 2016/2017 zijn visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

‘In de strijd van ons land tegen het water breekt een nieuwe fase aan. Dit jaar is de uitvoering van het Deltaprogramma van start gegaan. We staan voor de uitdaging ons land waterrobuust, klimaatbestendig en duurzaam in te richten.

Lees verder

Innovatiegericht inkopen

Innovatiegericht inkopen start definitief 4 oktober

Ook kennis en ervaringen delen over innovatiegericht inkopen? En vertrouwd raken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen? Schrijf je nu in via de website. Tijdens de cursus Innovatiegericht inkopen krijg je praktische handreikingen voor het gebruik van instrumenten zodat je meer innovatie uit de markt haalt. Je krijgt beter inzicht in het totale inkoopproces en mogelijke strategieën. Je past tools uit de ‘Innovatiekoffer' toe. Dat is een website ingericht door het Ministerie van Economische Zaken om innovatiegericht inkopen bij de overheid te stimuleren. Lees verder

docent_Marco_Aberkrom

Assetmanagement: interview met Marco Aberkrom

Assetmanagement. Je leest en hoort er veel over. Wat is het nu eigenlijk? Is het iets voor mijn organisatie? Marco Aberkrom van CMS Asset Management legt uit.

Assetmanagement is een veel gebruikte term tegenwoordig. Wat is het precies?
Het zijn alle gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets. Assets zijn de fysieke bedrijfsmiddelen van een organisatie. Voor de watersector specifiek, zijn assets de installaties zoals de afvalwaterzuiveringsinstallaties, polder- en persgemalen, persleidingen, drinkwaterpompstations en watergangen. Het doel van assetmanagement is gewenste waarde voor belanghebbenden creëren. Lees verder

Waternetwerk symposium - Waterkwaliteit op de kaart III

Waternetwerk symposium: Waterkwaliteit op de Kaart

Op 6 oktober 2016 organiseert het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) voor de derde keer het symposium "Waterkwaliteit op de Kaart". Bij het eerste symposium (2014) werd met meer dan 250 deelnemers waterkwaliteit letterlijk op de kaart gezet. In 2015 werd de 'Verklaring van Utrecht' opgesteld, met belangrijke signalen voor de nieuwe ronde KRW-plannen. Dit jaar gaat KNW in gesprek met partijen waar ze vaker 'over' dan 'met' praten. Het resultaat van deze gesprekken geven ze mee aan de bestuurlijke conferentie voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Meer informatie en aanmelden: website Waternetwerk

Cursuskalender

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie