E-waternieuws nr. 18, september 2016

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 11 | nummer 18 | september 2016
Innovatiegericht inkopen

Innovatiegericht inkopen start definitief 4 oktober

Ook kennis en ervaringen delen over innovatiegericht inkopen? En vertrouwd raken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen? Schrijf je nu in via de website. Tijdens de cursus Innovatiegericht inkopen krijg je praktische handreikingen voor het gebruik van instrumenten zodat je meer innovatie uit de markt haalt. Je krijgt beter inzicht in het totale inkoopproces en mogelijke strategieën. Je past tools uit de ‘Innovatiekoffer' toe.  Lees verder

Marleen van Rijswick

Marleen van Rijswick: Verbeelding nodig om te kunnen blijven innoveren

Marleen van Rijswick, Hoogleraar Europees & Nationaal Waterrecht Universiteit Utrecht, heeft in onze cursusbrochure 2016/2017 haar visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

'Verbeelding nodig om te kunnen blijven innoveren. Binnen de waterstaat betekent dat een veilig land met voldoende en schoon water voor iedereen. Binnen de waterwereld gaat die verbeelding hand in hand met passie voor het vak...Lees verder

Excursie cursus Ecologisch oeverbeheer

Meer aandacht voor natuurvriendelijke oevers

In de nieuwe cursus Ecologisch oeverbeheer staat het proactief delen van kennis en ervaring tussen ecologen uit de binnendienst en beheerders uit de buitendienst centraal.
Ecologisch oeverbeheer staat volop in belangstelling. Vooral omdat duizenden kilometers oevers de komende jaren opnieuw ingericht worden om waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Een onderdeel van de cursus Ecologisch Oeverbeheer is veldonderzoek. Docent Jeroen van Zuidam (Floron) ligt dit in een korte film toe.

Meer informatie over de cursus? Neem contact op met Ingrid Schröders (030 60 69 419).

Cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied

Cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied herzien - start 3 november

Grondwateroverlast, hoe pak je dat aan?
Je ziet het steeds vaker. Grondwateroverlast. Vooral in bebouwde gebieden. De kruipruimte loopt vol water, vochtige kelders met schimmels, drassige tuinen. Of zelfs schade aan funderingen. Wie is verantwoordelijk? Wie biedt een oplossing? Lastige vragen. Vooral omdat de oorzaak van dit soort problemen niet heel duidelijk is.

Wie heeft de regie?
Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht. Dat is in de Waterwet vastgelegd. Lees verder

Cursus Hergebruik van grondstoffen – De Grondstoffenfabriek

De Grondstoffenfabriek – terugwinnen van kostbare grondstoffen

In Nederland vinden allerlei nieuwe initiatieven rondom het terugwinnen van grondstoffen (zoals stikstof en fosfaat) binnen de afvalwaterzuivering plaats. Dit past binnen het denken van de circulaire economie, die streeft naar efficiënt hergebruik van afvalstoffen. Alle ontwikkelingen rondom het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater worden gecombineerd in de Grondstoffenfabriek.

Wil jij bijblijven en ben je nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen de Grondstoffenfabriek? Wil je weten wat ze precies inhouden? Wil je ook weten hoe dit toepasbaar is voor jullie zuivering? Lees verder

Agnes Maenhout directeur Wateropleidingen

WaterForum: Mens in beeld met Agnes Maenhout

'Mijn passie is mensen te helpen in hun professionele ontwikkeling'

Agnes Maenhout staat al negentien jaar aan het roer van Wateropleidingen en kent de watersector als geen ander. Ze is, zoals ze zelf zegt, iemand met inhoudelijke achtergrond en gericht op de toepassing in de praktijk. Ze koppelt professionals aan professionals omdat zij vindt dat mensen altijd moeten blijven leren. Zelfs tot ver buiten de grenzen, zoals in Zuid-Afrika waar zij eind vorig jaar AquaDactics oprichtte naar evenbeeld van Wateropleidingen. "Mijn passie is mensen en water. Lees het gehele WaterForum artikel met Agnes Maenhout op onze website.

Winnaar iPad actie 1

Winnaar iPad actie bekend

Alle cursisten die zich voor 31 augustus inschreven voor een opleiding die dit najaar start, deden automatisch mee aan de Wateropleidingen Zomeractie. Onder deze inschrijvingen verlootten we een prachtige iPad Air.

Cursuskalender

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie