Week van ons water 12-19 oktober

E-waternieuws artikel: Week van ons water 12-19 oktober

Neem contact op met ons

Van woensdag 12 oktober tot en met woensdag 19 oktober is het de Week van ons Water. Het thema deze week is Waterveiligheid en Wateroverlast. Er worden allerlei evenementen georganiseerd.

Evenementen, ook bij jou in de buurt
Zoals een informatieve wandeling van Hoogheemraadschap Delfland. Loop langs stuwen en een gemaal die voor afsluiting van de binnenstad tegen wateroverlast zorgen.
Wat maakt een dijk stevig? Wat doet een waterschap bij hoogwater? Kom meer te weten tijdens een dijkexcursie mét gids in Nieuwegein. Bezoek het watermanagement centrum bij RWS in Lelystad. Of kom erachter wat de effecten van bodemdaling zijn en hoe de gemeente Gouda hiermee omgaat.

Bekijk de website Week van ons water voor het complete overzicht en meld je aan voor een van de activiteiten.

Over de Week van Ons Water
Werk aan Ons Water is nooit af. Elke dag weer wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. En om te zorgen voor voldoende en schoon water. Twee maal per jaar organiseren de waterpartners een Week van Ons Water. In het voorjaar, met als thema schoon water. In het najaar het thema waterveiligheid en wateroverlast.

De Week van ons water wordt georganiseerd door: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Bron foto: https://www.onswater.nl/weekvanonswater

Week van ons water