Werk jij ook Wereldwijd?

E-waternieuws artikel: Werk jij ook wereldwijd?

Neem contact op met ons

De Nederlandse watersector staat bekend om haar expertise. Vanuit de hele wereld wordt er naar Nederlandse kennis en producten gevraagd.

De Nederlandse waterkennis en ervaring is niet één op één te vertalen naar andere landen. Culturele verschillen vragen vaak om maatwerk zodat een project kans van slagen heeft. En bij het overbrengen van kennis in een andere cultuur is bewustzijn nodig.

Wereldwijd Werken aan Water
Op dinsdag 29 maart en dinsdag 12 april 2016 organiseert Wateropleidingen een tweedaagse cursus Wereldwijd Werken. Het thema deze twee dagen is de bewustwording van culturele verschillen bij de uitvoering van projecten en hoe draag je binnen een andere cultuur op een goede manier kennis over. De cursus is bedoeld voor medewerkers uit de Nederlandse watersector die voor een korte tijd naar het buitenland gaan. We staan stil bij culturele verschillen en de invloed daarvan bij het opzetten en uitvoeren van projecten in andere landen. De rol als Nederlandse water adviseur staat centraal. Met kleine testen en een opdracht gaan we in op jouw individuele culturele voorkeuren. Je wordt bewust van wat in Nederland vanzelfsprekend is, maar dat dit voor veel landen anders ligt.

Na het volgen van deze cursus ben je goed voorbereid om in het buitenland werkzaamheden uit te voeren. Je herkent de cultuuraspecten die een rol spelen. Je kunt effectiever inspelen op nieuwe situaties.

Docent Esther Janssen: "Het gaat in deze training om het kunnen herkennen en hanteren van cultuuraspecten zodat internationale waterprojecten effectief worden opgezet en uitgevoerd. Of dat nu in Roemenië, Indonesië, Ethiopië of de Verenigde Staten is. Projecten moeten aansluiten bij de organisatie en werkmethodes. Cultuuraspecten zoals omgaan met hiërarchie, met tijd en planning en met verantwoordelijkheid spelen hierbij een grote rol. Cursisten raken bewust van de eigen Nederlandse waarden en communicatiestijl en leren hun kennis over te dragen op een manier die lokaal wordt begrepen."

Enthousiast?
Wil je goed voorbereid aan de slag in het buitenland? Schrijf je in voor deze cursus via onze website. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Johan Oost (030) 60 69 417 of stuur een e-mail naar johan.oost@wateropleidingen.nl

Wereldwijd werken
Wereldwijd werken 1