Hoe belangrijk zijn onze waterkeringen eigenlijk?

Hoe belangrijk zijn onze waterkeringen eigenlijk?

Neem contact op met ons

Regionale waterkeringen bieden ons vooral bescherming tegen overstromingen. Best belangrijk. Want iedereen wil droge voeten blijven houden.

Het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van regionale waterkeringen wordt door de provincie vastgesteld. Wil je hier alles over weten? Wil je Nederland veiliger maken? En ons land beschermen tegen een overstroming? Volg dan de cursus Veiligheid regionale waterkeringen.

Processtappen
We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van overheden. Je krijgt alle handvatten over het proces van normeren, toetsen, ontwerpen & verbeteren, beheer & onderhoud. We gaan het ook hebben over het bouwbeleid, het verlenen van vergunningen en inspecties. Na de cursus weet je precies hoe je dit proces effectief doorloopt. Er is ook veel ruimte om ervaring te delen met andere cursisten. Daar leer je ook weer van.

Belangrijk en actueel onderwerp dat hoog op de agenda staat
Evert Hazenoot, Specialist Hoogwaterveiligheid bij Waterschap Rivierenland: ‘De veiligheid van regionale waterkeringen, met een totale lengte van zo’n 14.000 kilometer, is op dit moment een belangrijk en actueel onderwerp. Het staat bij alle waterschappen hoog op de agenda omdat veel waterkeringen onvoldoende blijken te zijn. Het stellen van normen en het toetsen leidt tot een uitvoeringsprogramma dat veel geld kost. De cursus laat zien wat er speelt en hoe je met de normen en het toetsen omgaat.’

Enthousiast?
Schrijf je nu in via de website en start 8 december. Er zijn nog een paar plekken vrij. Eerst meer informatie over de cursus? Dat kan. Neem contact op met Claudia Peters via (030) 60 69 418.

Veiligheid regionale waterkeringen