Flipping the classroom

E-waternieuws (nieuwsbrief van Wateropleidingen) artikel:Flipping the classroom

Neem contact op met ons

Begin oktober startte de nieuwe cursus Innovatiegericht Inkopen. Een cursus waarbij we ‘flipping the classroom’  toepasten. Deelnemers bereidden zich thuis voor op de inhoud van de cursus via e-learning. Ze testten hun voorkennis en beantwoordden vragen over hun ervaring met innovatiegericht inkopen.

Wat is Flipping the classroom?
Deelnemers gaan thuis aan de slag met de basiskennis. Zo is het niveau van deelnemers op het moment dat de cursus start, meer gelijk. Iedereen bezit dan dezelfde basiskennis. Tijdens een cursus ontstaat er meer diepgang. Er is meer interactie. Zinvolle interactie.

Discipline
Deelnemers bepalen zelf welke onderdelen zij wel of nog onvoldoende beheersen. Thuis oefenen ze de inhoud zo vaak als ze willen. Het bespaart reistijd en reiskosten omdat deelnemers minder vaak naar een leslocatie gaan. En discipline? Dat is waar het bij een deelnemer om draait. Hij of zij moet wel die motivatie en zelfdiscipline bezitten om deze manier van leren eigen te maken. Docenten weten door deze methode welke kennis er bij deelnemers aanwezig is. Zij richten hier hun lessen beter op in.

Initiatief
Deze manier van leren hebben we tijdens Innovatiegericht inkopen toegepast. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en PianOo. De Unie van Waterschappen, RVO, Waterschap Rivierenland en Waterschap Aa en Maas ondersteunden dit initiatief. Zij werkten mee om deze cursus te ontwikkelen. We kijken terug op een leerzame onderwijskundige innovatie bij een cursus over innovatie.

Flipping the classroom1