Kennis borgen met een kenniskaart

E-waternieuws artikel van Wateropleidingen: Kennis borgen met een kenniskaart

Neem contact op met ons

Vijf medewerkers van de provincie Zuid-Holland verlaten binnenkort de organisatie. Ze werken allemaal op dezelfde afdeling. Zij bezitten samen veel inhoudelijke kennis. Die wil je als organisatie behouden. Voordat de medewerkers vertrekken wil de provincie Zuid-Holland hun kennis borgen. De provincie wil deze kennis delen en overdragen aan nieuwe medewerkers en collega’s.

De provincie vroeg ons of wij deze kennis kunnen borgen. Ja, dat kunnen wij. Een mooie uitdaging en die gaan we graag aan. De eerste stap is het maken van een kenniskaart.

Hoe gaat dat in zn werk?
We organiseren voor elke medewerker die een organisatie verlaat (leaving experts), een individuele Kennisdag. Tijdens deze dag maken we de kenniskaart, waarin we de taken van de medewerker vastleggen. Daarnaast leggen we vast op welk niveau de taken uitgevoerd worden en welke kennisbronnen er zijn om de taken uit te voeren. Heel nauwkeurig.

Inzicht
Een kenniskaart geeft een overzicht (op hoofdlijnen) van de aanwezige kennis van de medewerker. Individueel. Zo blijft deze kennis behouden voor de organisatie. Het wordt heel duidelijk welke kennis overgedragen moet worden aan nieuwe medewerkers die dat werk gaan overnemen.

Wil je meer weten over de kenniskaart? Neem contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.

Kennis borgen met een kenniskaart