Nieuwe cursus Grondwaterkwaliteit – hoe behoud je de kwaliteit van grondwaterlichamen?

E-waternieuws artikel van Wateropleidingen: Nieuwe cursus Grondwaterkwaliteit – hoe behoud je de kwaliteit van grondwaterlichamen?

Neem contact op met ons

Wateropleidingen start (nieuwe) cursussen die helpen jouw kennis over grondwater (kwantiteit en kwaliteit) en de invloed van het nieuwe klimaat op ons watersysteem te verbreden en je klaar te stomen voor nieuwe uitdagingen in je werkveld. Ben jij er klaar voor?

Grondwaterkwaliteit
Een nieuwe cursus, ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, beheerders grondwater en waterbeheerders met als doel de kwaliteit van grondwaterlichamen te behouden. De KRW (KaderRichtlijn Water) vereist dat in 2027 de grondwaterlichamen in goede staat moeten zijn. Hierbij zijn provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, drinkwaterbedrijven en private partijen betrokken. De één vanuit het beleid, de ander vanuit gezondheid en/of vergunningverlening. Maar wat is nu grondwaterkwaliteit en waar moet je aan voldoen?

Eisen van de KRW
In de nieuwe cursus ‘Grondwaterkwaliteit’ leer je welke eisen de KRW aan grondwater stelt. Hoe je kwaliteitsgegevens van verschillende stofgroepen interpreteert en valideert. En hoe je samenwerkt met andere partijen en zo de meest efficiënte maatregelen uitvoert. Wat betekent de Omgevingswet voor beheer van grondwaterkwaliteit? Dit komt ook aan bod tijdens de cursus. Schrijf je in.

Enthousiast?
Schrijf je nu in op de website en start dinsdag 31 januari 2017 in Utrecht.

Eerst meer informatie?
Neem contact op met Ingrid Schröders (030) 60 69 419.

Grondwater