E-waternieuws nr. 21, november 2016

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 11 | nummer 21 | november 2016
Nieuwe cursus Grondwaterkwaliteit

Hoe behoud je de kwaliteit van grondwaterlichamen?

Een nieuwe cursus, ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, beheerders grondwater en waterbeheerders met als doel de kwaliteit van grondwaterlichamen behouden. De KRW (KaderRichtlijn Water) vereist dat in 2027 de grondwaterlichamen in goede staat moeten zijn. Hierbij zijn provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, drinkwaterbedrijven en private partijen betrokken.

Kennis borgen met een kenniskaart

Kennis borgen met een kenniskaart

Vijf medewerkers van de provincie Zuid-Holland verlaten binnenkort de organisatie. Ze werken allemaal op dezelfde afdeling. Zij bezitten samen veel inhoudelijke kennis. Die wil je als organisatie behouden. Voordat de medewerkers vertrekken wil de provincie Zuid-Holland hun kennis borgen. De provincie wil deze kennis delen en overdragen aan nieuwe medewerkers en collega’s.

Presentatie bijeenkomst NWT trainees 30 sept 2016

Project Rebuild by Design afgerond

In juni zijn 5 watertrainees gestart met de ontwikkeling van een cursusprogramma rondom Rebuild by Design. Hun opdracht bestond uit de volgende onderdelen: cursusbehoefte onderzoek, samenstellen van het cursusprogramma en uitvoering van een onderdeel van het programma. Na 10 intensieve weken is het eindresultaat vorige week opgeleverd.

Cursus Regenwatervoorzieningen2

Leer in 3 dagen alles over Regenwatervoorzieningen

De afgelopen 20 jaar is de aandacht voor regenwater binnen de bebouwde omgeving flink toegenomen. Afstromend hemelwater is lang niet zo schoon als we vaak denken. Daarom worden op sommige plekken in ons land zuiverende voorzieningen aangelegd.

Wateropleidingen on tour

Wateropleidingen ‘on tour’ tijdens Week van de Loopbaan

A&O fonds organiseert dit jaar voor de tweede keer de Week van de Loopbaan. In de week van 14 tot een met 18 november besteed A&O fonds waterschappen sectorbreed aandacht aan loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Cursuskalender

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie