Wateropleidingen blijft actueel met Grondstoffenfabriek

E-waternieuws artikel van Wateropleidingen: Wateropleidingen blijft actueel met Grondstoffenfabriek

Neem contact op met ons

Afgelopen dinsdag heeft Wateropleidingen voor het eerst de eendaagse cursus De Grondstoffenfabriek georganiseerd. 14 deelnemers van 6 verschillende waterschappen waren bij de RWZI Apeldoorn bijeen gekomen om de nieuwste ontwikkelingen rondom de Grondstoffenfabriek te horen. De Grondstoffenfabriek staat voor het terugwinnen van grondstoffen uit RWZI's en op de markt zetten als nieuwe (tussen) producten. Dit past binnen het beeld van de circulaire economie om verspilling van grondstoffen tegen te gaan.

Johan Raap en Charlotte van Erp Taalman Kip (voorzitter van de Energie- en Grondstoffenfabriek programma van de Unie van Waterschappen) zijn de ontwikkelaars en docenten van deze cursus. Zij bespraken de nieuwste inzichten over toegepaste technieken om stoffen uit het afvalwater te halen, de belemmeringen en de status van de ontwikkeling in termen van TRL (Technology Readiness Levels). Het ging hierbij over water, koolwaterstoffen en nutriënten. Verder legde Olaf van der Kolk (AquaMinerals) meer de nadruk op het belang om de (toekomstige) klant van de producten in ogenschouw te nemen met daarbij de verantwoordelijkheden en consequenties die de relatie tussen waterschap en klant met zich meebrengt. Naast een bezoek aan de Grondstoffenfabriek op de RWZI Apeldoorn zelf is ook dieper ingegaan op het maken van een business case om de haalbaarheid te onderzoeken.

De nieuwe cursus Grondstoffenfabriek is onderdeel van de actualiteitenreeks waarmee Wateropleidingen korte cursussen aanbiedt om de vaklieden in de sector up-to-date te houden van ontwikkelingen in de sector.
In Nederland komen steeds meer Grondstoffenfabrieken te staan bij RWZI's. Geactualiseerde kennis en ervaringen over deze grondstoffenfabriek is onontbeerlijk voor mensen in het werkveld om ten eerste goede keuzes te maken over welke technieken toegepast kunnen worden op eigen RWZI's en vervolgens deze goed te implementeren en te onderhouden.

Voor meer informatie: Johan Oost (030 60 69 417).

Opening cursus Grondstoffenfabriek_Wateropleidingen 2
Opening cursus Grondstoffenfabriek_Wateropleidingen