Goede cijfers van Darling Ingredients

E-waternieuws artikel van Wateropleidingen: Goede cijfers van Darling Ingredients

Neem contact op met ons

Logo Darling Ingredients

Ervaren medewerkers van hoge stikstof belaste zuiveringen uit België, Nederland en Duitsland namen deel aan de training Afvalwaterzuivering met als doel de zuiveringsprocessen te optimaliseren. Jack Jonk, onze docent van het jaar, daagde de deelnemers uit in het systeem- en procesdenken. En dat beviel goed zoals bleek uit de evaluatieresultaten.

Darling Ingredients is wereldwijd actief als producent van ingrediënten met een dierlijke oorsprong. Het bedrijf heeft meer dan 200 locaties op vijf continenten. De ingrediënten vinden hun toepassing in o.a. pharmacie, levensmiddelen, diervoeding, organische meststoffen of als biobrandstof.

Tijdens de productieprocessen wordt afvalwater gecreëerd. De fabriek zuivert met haar eigen zuivering het water voordat dit op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het afvalwater wat de zuivering bereikt is hoog belast met stikstof en fosfor.  Een uitdaging voor de zuiveraars om alles in goede banen te leiden.

Wateropleidingen heeft voor deze ervaren zuiveraars een programma op maat gemaakt waarbinnen de uitdagingen van de hoge stikstof belaste zuiveringen centraal staan. Naast het opfrissen van de basiskennis kwamen allerlei voorbeelden van hun eigen zuivering aan bod. Vooral hoe te handelen bij verschillende situaties kwam uitgebreid aan bod.

De training werd niet alleen in het Nederlands gegeven maar ook in het Duits. Darling Ingredients streeft naar kennis- en ervaringsdeling op afvalwaterzuiveringen in Europa zodat zuiveraars elkaar kunnen helpen. Een grote uitdaging voor Jack Jonk om zijn interactieve manier van lesgeven toe te passen in de Duitse setting.

De evaluatieresultaten zijn zeer positief. Op een schaal van 1-5 scoorden we boven de 4 op inhoud, actualiteit en toepasbaarheid. Naast de inhoudelijke component zijn vooral de onderlinge discussies gewaardeerd. Nagedacht is hoe onderling te communiceren, hoe om te gaan met een calamiteit en elkaar te helpen in het proces. De deelnemers en de opdrachtgever zijn enthousiast. De uitdaging is nu om deze training ook in andere talen, zoals Pools, aan te bieden. Wateropleidingen gaat ook deze uitdaging graag aan!

Heb je vragen over deze maatwerktraining, wil je ook als team jouw zuiveringsproces optimaliseren, neem dan contact op met Ingrid Schröders (030) 60 69 419.

Goede cijfers van Darling Ingredients
Goede cijfers van Darling Ingredients1