UTAZ op excursie bij RWZI Harnaschpolder in Den Hoorn

E-waternieuws artikel: UTAZ op excursie bij RWZI Harnaschpolder in Den Hoorn

Neem contact op met ons

Woensdag 23 november verwelkomde Maarten Knoppert ons met verse koffie. Maarten vertelde ons over de geschiedenis van het RWZI terrein en lichtte de werking van de RWZI uitgebreid toe.

Daarna was het de beurt aan Helle van der Roest. Hij gaf les over Hoofdstuk 7 van de opleiding Uitgebreide Techniek afvalwaterzuivering (UTAZ). In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen en groottes van de waterzuivering behandeld. Dit hoofdstuk sluit precies aan op de Harnaschpolder. Tussen het theoriegedeelte door was er ook tijd voor een uitgebreide lunch.

Na de lunch gaf een collega van Maarten een presentatie over Harnaschpolder. Hij vertelde over de historie, de organisatie en de werking van de RWZI.

We maakten kennis met verschillende voorbeelden van producten uit de RWZI; zoals struviet en ontwaterd slib.

De cursusdag werd afgesloten met een informatieve rondleiding over het terrein. We volgden de loop van het influent door de RWZI heen. Daar zagen we verschillende onderdelen zoals voorbezinking, gistingtanks, gasmotoren, beluchting, nabezinktanks en de pompen die het effluent naar de Noordzee afvoeren.

De zeer uitgebreide en leerzame rondleiding sloten we met een drankje af in de ontvangst-lesruimte. Maarten en Helle, heel erg bedankt voor de nuttige cursusdag.

Geschreven door: UTAZ cursist Bas Pellikaan

UTAZ excursie bij RWZI Harnaschpolder