Exclusief voor de watersector: Innovatiegericht inkopen

E-waternieuwsartikel: Exclusief voor de watersector: Innovatiegericht inkopen

Neem contact op met ons

Deze cursus ‘Innovatiegericht inkopen' hebben we samen met en in opdracht van, het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld. De cursus is exclusief voor de watersector.

De ontwikkelcommissie bestaat uit:
Frans van den Berg - Waterschap Rivierenland
Floris den Boer - Pianoo
Henkjan van Meer - Unie van Waterschappen
Johan Oosterbaan - Hoogheemraadschap van Rijnland
Ruben Prins - RVO

Cursisten starten met een e-learning om de website innovatiekoffer.nl te leren kennen. Daarna volgen er twee praktijkbijeenkomsten onder leiding van deskundigen. Doel van deze cursus is projectleiders vertrouwd te maken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen.

Innovatiekoffer?
Overheden kopen innovatie in. De innovatiekoffer helpt hen hierbij. Instrumenten, cases en trajecten komen uitgebreid aan bod. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarmee de overheid innovatie kan inkopen. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de praktijk. Hoe richt je bijvoorbeeld een proeftuin in? De trajecten beschrijven hoe je verschillende instrumenten kunt combineren. De cases beschrijven concrete voorbeelden van de instrumenten en trajecten in de praktijk.

De cursus is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers, contractmanagers en omgevingsmanagers die werken voor de watersector en betrokken zijn bij de inkoop van projecten. Na deze cursus heb je beter inzicht in het totale proces en pas je tools uit de innovatiekoffer toe. Bovendien ben je meer bewust van de wisselwerking tussen innovatie- en inkooptrajecten. Dit alles om innovatieve trajecten samen andere overheden, de markt en kennisinstellingen  beter vorm te geven.

Vertrouwd raken met innovatiegericht inkopen?
Geef je dan nu op voor de cursus. We starten 19 april in Amersfoort. Inschrijven kan via onze website. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Els Vernooij via (030) 60 69 421 of mail els.vernooij@wateropleidingen.nl

Foto: website innovatiekoffer.nl

Website Innovatiekoffer 364