Innoveren en pionieren - De Energiefabriek

E-waternieuwsartikel: Innoveren en pionieren - De Energiefabriek

Neem contact op met ons

Dinsdag 9 februari was het zover. De eerste dag van de nieuwe cursus Energiefabriek. Locatie was de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Amersfoort.

De cursisten die zich hebben ingeschreven zijn medewerkers van waterschappen. De docenten van deze cursus zijn werkzaam bij waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Royal HaskoningDHV.

Een waterzuivering die energieneutraal is of zelfs energie opwekt. Hoe werkt dat? Waterschappen zijn tot het concept de Energiefabriek gekomen door anders naar de conventionele afvalwaterzuivering te kijken. De cursisten leren het concept Energiefabriek kennen. Krijgen inzicht in warmteterugwinning, biogasproductie en energiebesparing. In het kader van ‘gluren bij de buren' bezoeken cursisten een collega-waterschap en krijgen inzicht hoe en of ze een eigen energiefabriek starten. Tijdens de cursus rekenen cursisten aan de energiebalans van hun eigen zuivering. Zodat ze na afloop van de cursus een voorstel kunnen doen voor het starten van een Energiefabriek op de eigen zuivering.

Alle cursisten zijn enorm gemotiveerd en op zoek naar verbeteringen voor de zuiveringsinstallatie waar zij voor werken. Ze willen innoveren, pionieren en veel van elkaar leren. Tijdens de eerste cursusdag zijn er veel ervaringen met elkaar gedeeld. ‘Hoe werkt de energiebalans nu bij jullie zuivering?', ‘Hoe passen jullie die techniek toe?'.

De cursisten gaan de zuiveringen van collega-cursisten bezoeken met als opdracht: op zoek naar minder energieverbruik of de energieproductie te verhogen.

Meer weten over de Energiefabriek? Neem contact op met Els Vernooij.