Nieuwe generatie klaarstomen voor de toekomst

E-waternieuwsartikel: Nieuwe generatie dijkspecialisten

Neem contact op met ons

Na een intensieve voorbereiding is de nieuwe opleiding Dijktechniek in Utrecht gestart. Twintig cursisten kregen donderdag 4 februari een inleiding over dijken in Nederland van Arno Rozing, Deltares. Arjan Kooij van Waterwijzer verzorgde een les over kustwaterbouw.

Arnoud van Vliet, Secretaris directeur Waterschap Hollandse Delta en lid van Raad van Advies voor deze opleiding: "Ik heb hoge verwachtingen van deze opleiding. Een curriculum als deze wordt nog niet aangeboden. Het is een echt pittig curriculum. Ik zie het als een investering in de toekomst."

De opleiding is bedoeld voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici. De opleiding bestaat uit 20 lesdagen en de deelnemers leren door middel van digitale zelfstudie, opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Een aantal cursisten over hun verwachtingen over de opleiding Dijktechniek:
Ing. Jørn Lankhorst, hoofdconstructeur van De Koning Constructies en cursist opleiding Dijktechniek:

"Opdrachtgevers hebben behoefte aan kundige aannemers die ze vertrouwen om de waterkeringen te versterken. Wij beschikken al over de nodige ervaring op dit gebied, maar zijn ook van mening dat het altijd beter kan. De opleiding Dijktechniek voorziet in onze behoefte. Het lesprogramma duidt op een breed opgezette en diepgaande opleiding. Dat is precies wat we zoeken. Goed dat Wateropleidingen deze opleiding ontwikkelt. Wij denken dat de vraag naar deze breed georiënteerde, diepgaande en op de ontwerppraktijk gerichte opleiding alleen maar toeneemt."

Rob Bakker, Hoogheemraadschap Noorderkwartier en cursist opleiding Dijktechniek:
"Mijn werk als technisch manager kan ik efficiënter uitvoeren als ik meer inhoudelijke kennis heb over dijken. Ik kan dan beter oordelen over zaken en sturing geven. Bovendien vind ik de inhoud van deze opleiding erg interessant. Ik hoop na deze opleiding vooral inzicht te hebben in de methodes, betrouwbaarheid en de risico's daarvan."

Jan Buitenwerf, waterschap Noorderzijlvest en cursist opleiding Dijktechniek:
"Ik wil mijn kennis over dijktechniek verrijken. En ik wil mijn steentje bijdragen aan dijkverzwaringen. Ik hoop alle aspecten die horen bij het bouwen van bestaande en nieuw aan te leggen dijken na deze opleiding te beheersen. Dus van grondonderzoeken tot de daadwerkelijke oplevering. Mijn verwachtingen zijn erg hoog. Want ik verwacht dat er heel diep en serieus op de materie wordt ingegaan."

Na deze opleiding bezitten de cursisten topkennis over dijktechniek. Zij zijn een deskundige gesprekspartner voor vakspecialisten. Een investering voor de toekomst. Eind december worden de diploma's uitgereikt.

Meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Claudia Peters.

Wateropleidingen opleiding Dijktechniek