Opstellen van het basisrioleringsplan

E-waternieuwsartikel: Opstellen van het basisrioleringsplan

Neem contact op met ons

Een Basisrioleringsplan (BRP) gaat van oudsher in op het hydraulisch functioneren van rioolstelsels. Met de Waterwet zijn de zorgplichten van gemeenten verbreed (afvalwater, hemelwater én grondwater). De nieuwe zorgplichten moeten een plek krijgen in het basisrioleringsplan. Het traditionele basisrioleringsplan verschuift naar een ‘verbreed' basisrioleringsplan, omdat rekening gehouden wordt met de afvalwaterketen én met de interactie met oppervlaktewater.

Tijdens de cursus ‘Het Basisrioleringsplan' behandelen we het hydraulisch functioneren van riolering, grondwater- en hemelwatervoorzieningen. Bij het opstellen van het plan leer je juiste vragen te stellen. Je bewaart de kwaliteit van het plan en toetst tussenresultaten van het plan. Na deze cursus stel je zelf het plan op en begeleid je deze op inhoud, kwaliteit en volledigheid.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • planvorming en de plaats van het BRP;
  • benodigde basisinformatie en gegevensbeheer;
  • berekeningen, modellen en modelkeuzes, rekenprogramma's;
  • meten, interpretatie van meetgegevens;
  • maatregelen, rapportage en beoordeling van een BRP.

De cursus gaat uit van methoden die in de Leidraad Riolering zijn geformuleerd. Vooral in module C2100 Rioleringsberekeningen, hydraulisch functioneren. De theorie die we behandelen lichten we toe met veel praktische voorbeelden. Zelf ga je groepsgewijs aan de slag met een basisrioleringsplan.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. We starten 16 maart in Utrecht.

Inschrijven? Dat kan via onze website. Je vindt hier ook meer informatie en het totale lesprogramma. Overleggen? Neem dan contact op met Ronald Hoorman via (030) 60 69 404 of via mail ronald.hoorman@wateropleidingen.nl

Basisrioleringsplan 364