E-waternieuws nr 3, februari 2016

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 11 | nummer 3 | februari 2016
Wateropleidingen_opleiding Dijktechniek 260

Nieuwe generatie dijkspecialisten

Na een intensieve voorbereiding is de nieuwe opleiding Dijktechniek in Utrecht gestart. Twintig cursisten kregen donderdag 4 februari een inleiding over dijken in Nederland van Arno Rozing, Deltares. Arjan Kooij van Waterwijzer verzorgde een les over kustwaterbouw. Lees meer.

Website Innovatiekoffer

Exclusief voor de watersector: Innovatiegericht inkopen

Deze cursus ‘Innovatiegericht inkopen' hebben we samen met en in opdracht van, het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld. De cursus is exclusief voor de watersector. De ontwikkelcommissie bestaat uit: Frans van den Berg - Waterschap Rivierenland, Floris den Boer - Pianoo, Henkjan van Meer - Unie van Waterschappen Lees meer.

Wateropleidingen_cursus Energiefabriek 260

Innoveren en pionieren - De Energiefabriek

Dinsdag 9 februari was het zover. De eerste dag van de nieuwe cursus Energiefabriek. Locatie was rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Amersfoort. De cursisten die zich hebben ingeschreven zijn medewerkers van waterschappen. De docenten van deze cursus zijn werkzaam bij waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Royal HaskoningDHV. Lees meer.

Afvalwaterzuivering Wateropleidingen_260

Nieuwe initiatieven afvalwaterzuivering

Er zijn op dit moment allerlei nieuwe initiatieven rondom afvalwaterzuivering in Nederland. Het opzetten van een Energie- en grondstoffenfabriek en Zuiveren met Anammox bijvoorbeeld. De sector is dus volop in beweging. Daarom is het bijhouden van alle ontwikkelingen belangrijk voor élke zuiveringsinstallatie én betrokken medewerkers. Lees meer.

Basisrioleringsplan

Opstellen van het Basisrioleringsplan

Een Basisrioleringsplan (BRP) gaat van oudsher in op het hydraulisch functioneren van rioolstelsels. Met de Waterwet zijn de zorgplichten van gemeenten verbreed (afvalwater, hemelwater én grondwater). De nieuwe zorgplichten moeten een plek krijgen in het basisrioleringsplan. Lees meer.

Stemcommissie RIONEDdag 2016

Agnes Maenhout in stemcommissie RIONEDinnovatieprijs 2016

Donderdag 4 februari vond de RIONEDdag in het Beatrix Theater plaats. Agnes Maenhout nam deel aan de stemcommissie voor de RIONEDinnovatieprijs. Xylem wint dit jaar de innovatieprijs met een zelfreinigende functie die verstoppingen in afvalwaterpompen zelf oplost.

Cursuskalender februari - maart

Informatie