Wateropleidingen verzorgt Opfriscursus voor Drinkwatercontroleurs

E-waternieuws artikel: Wateropleidingen verzorgt Opfriscursus voor Drinkwatercontroleurs

Neem contact op met ons

In opdracht van het Platform Controle en Handhaving (PCH) verzorgt Wateropleidingen vanaf maart dit jaar, acht keer de 'Opfriscursus voor drinkwatercontroleurs'. Deze cursus ontwikkelden we met mensen uit de sector. De vaardigheden worden getraind en de kennis wordt opgefrist en vernieuwd. Tijdens de cursus bezoeken cursisten elkaar in hun dagelijks werk. Bijna alle drinkwatercontroleurs van de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben zich voor deze cursus aangemeld.

Deze cursus richt zich vooral op de gewijzigde NEN 1006, de herziene waterwerkbladen en de Inspectierichtlijn 2015. Tijdens de cursus delen de drinkwatercontroleurs hun kennis met elkaar en bespreken ze praktijkcases. Drinkwatercontroleurs hebben vaak contact met klanten. Ook die vaardigheid wordt tijdens deze cursus aangescherpt. Cursisten krijgen feedback op hun klantbezoeken. De vernieuwde kennis passen de controleurs meteen in de praktijk toe. Aan het eind van de cursus bezit elke drinkwatercontroleur dezelfde opgefriste kennis en hebben ze ervaringen met elkaar gedeeld dat een landelijke uniforme werkwijze bevordert.

Leidinggevenden betrekken bij cursus
Voor de leden van het PCH en de leidinggevenden van de drinkwatercontroleurs organiseert Wateropleidingen een ‘Meet the manager' bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om een goede aansluiting tussen de theorie van de cursus en de praktijk van de werksituatie te creëren. De drinkwatercontroleurs moeten de lesstof meteen in hun praktijk gebruiken. De opfriscursus moet de investering waard zijn.

Managers krijgen daarom deze dag zicht op de inhoud van de cursus, de opdrachten en de opbouw van de cursus. De kans dat de cursist de cursus succesvol afrondt begint met een goede begeleiding van de cursist.

Enthousiast?
Wil je ook de kennis van medewerkers opfrissen? Of zorgen voor landelijke uniformiteit binnen jouw functiegroep? Neem contact op met Els Vernooij voor een training op maat.

Opfriscursus drinkwatercontroleurs_364