Wet Wijzer Water – kansen voor water in de omgevingswet

E-waternieuws artikel: Wet Wijzer Water - kansen voor water in de omgevingswet

Neem contact op met ons

Koninklijk Waternetwerk organiseert voorjaarscongres 2016:
Wet Wijzer Water - kansen voor water in de omgevingswet

Het gonst bijna in het Nederlandse openbaar bestuur. De Omgevingswet komt eraan. Het raakt elke bestuurslaag en zeker ook de waterwereld. Van waterschappen tot aan drinkwaterbedrijven, research tot aan opleiding

De spannende vraag is: Hoe raakt deze nieuwe wet de genoemde instituten en disciplines? Wat verandert er precies en welke kans levert dit misschien op voor de waterpartijen... mits goed opgepakt?

Op 22 april 2016 staat een groot congres op stapel, met in beginsel boeiende sprekers en spannende workshops.

Een breed samengesteld voorbereidingsteam van het waternetwerk heeft al het nodige voorwerk. De uitdrukkelijke wens leeft om a) echt met het congres toegevoegde waarde te leveren en bovendien b) het concept van de wegwijzer op een verrassende manier uit te werken.

Een idee dat aansprak is om het congres in te steken op: het letterlijk schrijven van een boek. Dat boek heeft als werktitel ‘Water Wet Wijzer'. Er wordt een wegwijzer geproduceerd waar iedereen wijzer van wordt hoe in de wereld om te gaan met de Omgevingswet.

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.waternetwerk.nl/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=80&catid=1&Itemid=303

Bron tekst en afbeelding: KNW website.

KNW Voorjaarscongres 2016_364