De aarde verandert - uw kering ook? Start 7 juni

E-waternieuwsbericht: De aarde verandert - uw kering ook? Start 7 juni

Neem contact op met ons

Op dinsdag 7 juni start de cursus in Amersfoort.

Waterkeringen staan volop in de belangstelling door klimaatontwikkelingen zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen. Doorstaan jouw waterkeringen deze ontwikkelingen goed? En zijn de waterkeringen waar jij in je dagelijkse werkpraktijk mee te maken hebt stabiel genoeg? Betekent waterspiegelstijging dat de dijk alleen moet worden verhoogd?

Maak in deze cursus kennis met actuele klimaatontwikkelingen, de (in-)stabiliteit van de bodem en de gevolgen voor de veiligheid, beheer en onderhoud. Je krijgt inzicht in de technische aspecten van waterkeringen en in de risicofactoren. Ook de nieuwe normering, nieuwe rekentechnieken (WBI2017) en nieuwe technieken voor dijkversterking komen aan de orde. Zo anticipeer je adequaat op de gevolgen van de aarde die verandert en de invloed die dat heeft op jouw keringen.

Inschrijven
Dinsdag 7 juni start de cursus De aarde verandert - uw kering ook? in Amersfoort. Schrijf je nu in via onze website. Hier vind je ook meer informatie.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Nienke Elijzen (030) 60 69 413.

Foto: Shutterstock

De aarde verandert_Wateropleidingen