Cursus Peilbeheer start 10 mei

E-waternieuws artikel: cursus Peilbeheer start 10 mei

Neem contact op met ons

Een stijgende zeespiegel. Nattere winters. Drogere zomers. Een dalende bodem. Hierdoor wordt het voeren van een goed peilbeheer complex. En vergeet de toegenomen druk op de ruimte door bijvoorbeeld nieuwbouwwijken niet. Door deze complexiteit is een flexibele sturing van groot belang.

Dinsdag 10 mei start de cursus Peilbeheer. De docent behandelt de invloed van het grondgebruik zoals woningbouw, waterberging, natuurterreinen en het agrarisch gebied. De regeling van het peil en de effecten van peilbeheer op het watersysteem komen ook aan bod. De theorie van deze cursus wordt toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Die voorbeelden worden ook in het veld bekeken. Zo doe je ook veel kennis op in de praktijk.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe het watersysteem werkt en hoe het grondwater en het oppervlaktewater op elkaar reageren. Je leert hoe je het grondwaterpeil stuurt en wat de effecten zijn van grondgebruik en landinrichting op het peilbeheer. Na deze driedaagse cursus weet je hoe je telemetrie inzet bij peilbeheer.

Docent en hydroloog Gerben Tromp (Waterschap Groot Salland):
'Veel waterschappen zijn bezig om het watersysteem te veranderen. Water krijgt steeds meer aandacht en ruimte, bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen, vistrappen en automatische stuwen. Als peilbeheerder moet je weten waarom deze maatregelen worden genomen en hoe ze werken. Daarnaast kun je het dan ook uitleggen aan belanghebbenden, zoals boeren en bewoners. De cursisten komen van verschillende waterschappen en leren ook veel van elkaar door ervaringen en oplossingen uit te wisselen.'

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • watersysteem en waterhuishouding;
  • relatie grond- oppervlaktewater;
  • problemen en oplossingen binnen de waterhuishouding;
  • waterbalans, Waternood, GGOR, WB21;
  • relatie peilbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen;
  • afstemmen peilbeheer op verschillende wensen in het gebied;
  • peilbeheer in stedelijke en landelijk gebied;
  • excursie Laag- of Hoog-Nederland;
  • sturen en meten op afstand;
  • telemetrie.

Enthousiast?
Schrijf je dan nu in! Er zijn nog plaatsen vrij. Inschrijven kan op onze website. Hier vind je ook het programma.
Eerst nog wat informatie? Neem dan contact op met Laura Bon.

Peilbeheer_364